3D-mallinnusta Turussa

3D-mallinnusta Turussa

Aloitimme jo hyvissä ajoin yhteistyön CTRL Realityn kanssa. Tarkoituksena oli tehdä Turun kaupungin asukkaille tarkoitetun AR puhelinapplikaatikon Åppiin 3D objekteja. Objektien piti tehdä Aurajoen ympärille historiallisten kohteiden ympärille. Kohteet sai joko valmiiksi mietittynä tai opiskelija itse saisi miettiä historiallisen objektin. Olimme sopineet STEAM ja Åppi apin koordinaattorin Nina Branderin kanssa esittelytunnin, jonka aikana opiskelijat saivat tietää enemmän tästä projektista. CTRL realityn kanssa sovimme toisen kerran, jossa kerrottiin tekniset yksityiskohdat. Objekteja mietittäessä vain yksi opiskelija käytti hyväkseen sitä, että sai itse miettiä oman objektin. 

Kurssi lähti perusteista, jotta kaikki pystyisivät tekemään mallinnuksen. Toiset olivat jo tutustuneet jo ennestään Blenderiin, joka tarkoitti sitä, että he saivat tehdä samat harjoitukset kuin muutkin, mutta vain omalla tavalla ja ehkä hienommin. 

CTRL realityltä luvattiin teknistä tukea, mutta taisivat olla sen verran kiireellisiä, että tämä jäi vain lupaukseen. Onneksi opiskelijat ovat erittäin aktiivisia ja löysivät itsekin apuja netistä.

Opiskelijat kokivat kurssin erittäin onnistuneeksi ja korostivat sitä, että vaikka lähdimmekin aivan nollasta liikenteeseen, edistyneemmät saivat tehdä saman harjoituksen monimutkaisemmalla tavalla.

Kurssin pidetään ehdottomasti seuraavanakin lukuvuonna, mutta sitä en osaa sanoa onko enää sama firma yhteistyökumppanina. Se riippuu, tarvitaanko Åppi appiin enää objekteja.

Mattus Alsi

Kerttulin lukio

Comments are closed.