Yhteistyötä SanomaPron ja Vaasan yliopiston kanssa taloustiedon kurssilla Vaasassa

Yhteistyötä SanomaPron ja Vaasan yliopiston kanssa taloustiedon kurssilla Vaasassa

OmaTalous –hachatonissa tehtyjen ideoiden pohjalta on tehty yhteistyötä myös Vaasan yliopiston kauppatieteiden ja SanomaPRO Oy:n kanssa 7.12.2020. SanomaPron tuottaja Katriina Laturi vieraili Taloustiedon-kurssin (YH02) oppitunnilla kertomassa omasta työstään oppimateriaalien tuottajana ja oppimateriaalin tekemisestä. Hän kertoi SanomaPron uuden yhteiskuntaopin Uutishuoneen kehitystyöstä ja vaiheista.

Samalla tunnilla mukana oli myös Vaasan yliopiston väitöskirjatutkija Saija Alanko kertomassa omasta tutkijanurastaan ja omasta taloustiedon oppimateriaaleja koskevasta tutkimuksesta sekä kauppatieteiden opiskelusta Vaasan yliopistossa.

Oppitunnin lopuksi annettiin opiskelijoille tutkimustehtävä lähteä tutkimaan SanomaPron uutta taloustiedon digitaalista taloustiedon oppimateriaalia soveltaen siihen Saija Alangon tutkimuksessaan käyttämää tutkimusmetodia. Opiskelijat tarkastelevat amerikkalaisen taloustiedon kriteeristön pohjalta kurssin aikana, mitkä keskeiset taloustiedon käsitteet esiintyvät oppimateriaalissa ja mitkä eivät esiinny. Lisäksi he ideoivat oppikirjan teemoihin liittyen oman talouden hallintaan liittyviä tehtäviä.

Tutkimustyötä tehtiin koko kurssin ajan samalla kun kurssilla käytettiin uutta digitaalista taloustiedon oppimateriaalia. Tulokset esiteltiin kurssin lopulla 28.1.2021, jolloin SanomaPRO:lta paikalle osallistui kustannustoimittaja Arja Salakka. Hän kertoi vielä tilaisuuden aluksi kustannustoimittajan työstä ja roolista oppimateriaalien teossa. Vaasan yliopiston tutkija Saija Alanko taas kommentoi opiskelijoiden esityksiä ja kertoi vielä, miksi amerikkalaisen taloustieteen standardin käsitteet ovat tärkeitä talouden tutkimuksen, mutta myös oman talouden hallinnan näkökulmasta.

Taloustiedon kurssilla toteutettu tutkimusprosessi avasi oppimateriaalien tekemiseen liittyviä työtehtäviä ja kustannusalaa sekä tutkimuksen tekemistä. Vaikka ryhmätyönä tehty tutkimus tuntuikin monista vaikealta ja haastavalta, kurssin keskeiset käsitteet tulivat lopulta tutuksi ja tehty projekti edisti oppimista.

Teksti ja kuvat: Mika Jokiaho

Comments are closed.