Mapathon -kartoitustapahtuma Turun lukioissa

Mapathon -kartoitustapahtuma Turun lukioissa

Kolmen turkulaisen lukion GE4-kurssilaiset (n. 60 opiskelijaa) osallistuvat Lounaistiedon paikka-asiantuntijan, Turun yliopiston geotieteiden laitoksen opettajien ja maantieteen lukio-opettajien kanssa Mapathon-kartoitustapahtumaan. Mapathonissa kuka tahansa voi tehdä ohjatusti karttakorjauksia esimerkiksi omasta lähiympäristöstä tai auttamalla kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä, kuten Lääkärit ilman rajoja -järjestöä, karttojen tekemisessä.

Yliopiston opettajat luennoivat tapahtuman aluksi kartoitettavien alueiden maantieteestä sekä kulttuurieroista kaupunkien ja maaseudun välillä, jotka olivat opiskelijoille lähes tuntemattomia. Tämän jälkeen opiskelijat kertoivat kartoittamisesta ja työn toteuttamisesta esimerkkien avulla. Lounaistiedon paikkatietoasiantuntijat informoivat opiskelijoita OSM-tilin luomisesta, muokattavan alueen valinnasta, alueen kartoittamisesta sekä työn tallentamisesta. Nämä alustukset kestivät yhteensä noin 45 minuuttia, jonka jälkeen opiskelijat pääsivät kartoittamaan alueita.

Kartoittamisen aikana yliopisto-opiskelijat kiersivät luokassa auttamassa lukio-opiskelijoita. Yhtenä hankaluutena oli rakennusten rajaaminen, koska paikoitellen satelliittikuvista oli vaikea havaita rakennuksen ja piha-alueen rajoja. Kokonaisuudessaan kartoitustapahtuma kesti kolme tuntia ja siinä ajassa saimme kartoitettua noin 40 % kartoitettavista alueista.

Humanitääristä avustustyötä luokkahuoneesta käsin

Mapathon-tapahtuma on hyvä esimerkki verkostoitumisesta sekä yritys-lukio-korkeakouluyhteistyöstä. Humanitäärinen apu ja kehittyvien valtioiden auttaminen tulivat opiskelijoille konkreettisesti tutuksi. Opiskelijat saivat osallistua käytännössä humanitaariseen avustustyöhön omilla oppitunneillaan, minkä opiskelijat kokivat äärimmäisen helpoksi. He totesivat, että jos avustustyö on näin helppoa, tätä pitäisi olla useammin. Lisäksi opiskelijat pystyivät hyödyntämään oppitunneilla oppimiaan asioita kartoitustyössä sekä saivat samalla tietoa maantieteen jatko-opinnoista ja työtehtävistä.

Sina Hiekka, Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

 

Comments are closed.