Työelämätutor

Työelämätutor

Mitä: Työelämätutor-koulutuksessa koulutetaan opiskelijoita eri ammattialoilta antamaan vertaistukea kanssaopiskelijoilleen työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen liittyen. Koulutuksessa he saavat eväitä mm. ongelmien tunnistamiseen,...

PALVELUKUVAUKSET, NUORET -VERKOSTO

Turussa toimiva yhteistyöverkosto nuorten aikuisten kanssa töitä tekevien järjestöjen, seurakunnan ja Turun kaupungin toimijoiden kanssa. Verkoston tarkoituksena on selvittää ja...

Vieraskielisten nuorten koulutusmahdollisuudet Turun alueella -taulukko

Vieraskielisten nuorten koulutusmahdollisuudet Turun alueella -taulukko

Taulukon tavoitteena on toimia työkaluna nuorten ohjaukseen ja tukemiseen. Siinä esitellään erinäiset koulutusvaihtoehdot Turun alueella sekä minimi kielitaitovaatimukset kyseisiin koulutuksiin....

Mitä on opiskeluhyvinvointi?

Mitä on opiskeluhyvinvointi?

Opiskeluhyvinvointi-video on tehty Opetushallituksen rahoittamassa Opiskelijahuoltolain toimeenpanon tuki -hankkeessa. Hankkeen toteutettavien toimenpiteiden tavoitteena oli opiskelijoiden hyvinvointia edistävien opiskeluhuollon toimintamallien ja...

Työvaltainen opiskelija Wilmassa

Työvaltainen opiskelija Wilmassa

Sähköinen lomakepohja Wilmassa työvaltaisten ohjausprosessin dokumentointiin Tehosta resurssien käyttöä – dokumentoi tutkinnon osan työvaltaisen toteutuksen ohjaus Wilmaan! Ohjauksessa tarvittava tieto...

YKSILÖLLINEN OPINTOPOLKU VISUAALISESTI

YKSILÖLLINEN OPINTOPOLKU VISUAALISESTI

Kertavilkaisulla opintopolut selväksi! Yksilöllisten opintopolkujen visuaalinen esittäminen helpottaa ohjausta, kun tieto on saatavilla havainnollisessa muodossa on väline kokonaisuuden hahmottamiseen ja...

VALITSE VIISAASTI – uusi tapa esittää OPS

VALITSE VIISAASTI – uusi tapa esittää OPS

Valitse viisaasti on visuaalinen tapa esittää ammatillisen koulutuksen eri alojen opetussuunnitelmat. Visualisoitu opetussuunnitelma helpottaa opiskelijaksi aikovan alanvalintaa ja vähentää näin...

Jatkosuunnitelma opiskelijoille

Jatkosuunnitelma opiskelijoille

Opiskelijan jatko- ja työllistymissuunnitelma sisältää kaikki ne toimet joita tehdään opiskelijan kanssa opintojen aikana liittyen opiskelijan jatkosijoittumiseen opintojen päättyessä. Kuvaus...

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan lähtötason testistö!

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan lähtötason testistö!

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan lähtötason testistö on systemaattinen ja yhtenäinen testipatteristo helpottamaan ammatillisten eryisoppilaitosten opiskelijavalintaa. Testin avulla saadaan tietoa hakijoiden...

PONNAHDUS oppimaan

PONNAHDUS oppimaan

Ponnahdus tarkoittaa kahden ammatillisen oppilaitoksen välillä tapahtuvia toimia, joiden tarkoituksena on tukea opiskelijan opintoja. Ammatillinen oppilaitos antaa pedagogisia ja moniammatillisia...

1 2 3