Mitä on opiskeluhyvinvointi?

Mitä on opiskeluhyvinvointi?

Opiskeluhyvinvointi-video on tehty Opetushallituksen rahoittamassa Opiskelijahuoltolain toimeenpanon tuki -hankkeessa. Hankkeen toteutettavien toimenpiteiden tavoitteena oli opiskelijoiden hyvinvointia edistävien opiskeluhuollon toimintamallien ja...

Hyvä olo-rundi

Hyvä olo-rundi

Opiskelijahuoltolain toimeenpanon tuki -hanke oli mukana edistämässä opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä oppilaitoksissa. Hankkeessa järjestettiin syksyn 2015 aikana Hyvä...

Kaupunkisuunnistus

Kaupunkisuunnistus

Yhteisöllisyyden lisäämiseksi on käytetty toiminnallista menetelmää, jossa opiskelijat ovat päässeet ryhmässä tai pareittain kulkemaan kaupungilla annetusta rastipaikasta toiseen. Toiminnallisen vaihtelun lisäksi...

Lukuvuoden teemoittaminen

Lukuvuoden teemoittaminen

Salon seudun ammattiopistossa yhteisöllisyyteen on tartuttu koko lukuvuoden kestävänä teemana, jota sovelletaan niin opiskelijoiden ryhmäyttämiseen ja kodin kanssa tehtävään yhteistyöhön...

Tekniikan tyttöryhmä

Tekniikan tyttöryhmä

Kuvaus ja tavoite: Tavoitteena on vaikuttaa tyttöjen viihtyvyyteen, opiskelujen sujumiseen ja yhteisöllisyyteen tekniikan alojen koulutalossa. Opiskelijoista noin 10 % on...

Tehdään yhdessä -projekti

Tehdään yhdessä -projekti

Tehdään yhdessä -projektin tavoitteena on toteuttaa opiskelijavoimin yhteinen valitulle kohderyhmälle hyödyllinen hanke aina sen suunnittelusta ja toteutuksesta loppuarviointiin. Ryhmän ohjaajalle...

Koko oppilaitoksen yhteinen ympäristöviikko

Koko oppilaitoksen yhteinen ympäristöviikko

Jotta oppilaitoksessamme saataisiin lisättyä yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta ja sitä kautta parannettua yhteisön jäsenten hyvinvointia ja motivaatiota, olemme alkaneet suunnitella...

Koko oppilaitoksen yhteinen ympäristöviikko yhteisöllisyyttä tukemassa

Koko oppilaitoksen yhteinen ympäristöviikko yhteisöllisyyttä tukemassa

Jotta oppilaitoksessa saataisiin lisättyä yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta ja sitä kautta parannettua yhteisön jäsenten hyvinvointia ja motivaatiota, alettiin suunnitella ja...

Peruskoululaisten ammatillinen retkipäivä

Peruskoululaisten ammatillinen retkipäivä

Salon seudun ammattiopiston opiskelijat toimivat vertaisopettajina ammattiopistoon tutustuville perusopetuksen 7–9-luokkalaisille. Ennen tutustujien tuloa opiskelijat suunnittelivat opettajan ohjauksessa, miten vierailu käytännössä...

Ryhmäyttämisen aikajana toiselle asteelle -sivut

Ryhmäyttämisen aikajana toiselle asteelle -sivut

Näille sivuille on koottu ryhmäyttämisen materiaalia toisen asteen opintojen ajaksi kolmelle vuodelle. Jokaisella lukuvuodella on oma teemansa; ensimmäisen vuoden teemana...

1 2