Mitä on opiskeluhyvinvointi?

Mitä on opiskeluhyvinvointi?

Opiskeluhyvinvointi-video on tehty Opetushallituksen rahoittamassa Opiskelijahuoltolain toimeenpanon tuki -hankkeessa. Hankkeen toteutettavien toimenpiteiden tavoitteena oli opiskelijoiden hyvinvointia edistävien opiskeluhuollon toimintamallien ja...

Tiimivastaavapakka

Tiimivastaavapakka

Tiimivastaavapakan korttien avulla voi kehittää itseään tiimin vetäjänä. Kortit antavat myös potkua yhteiseen keskusteluun tiimin vetämisen haasteista. Kortit sopivat parhaiten...

Ryhmäyttämisopas

Ryhmäyttämisopas

Ryhmäyttämisopas Materiaali on tehty opettajan tueksi ryhmäyttämiseen toisella asteella ja se sisältää sekä tietoa ryhmän muotoutumisesta että toiminnallisista ryhmäyttämismenetelmistä.

Ensiapukoulutus ryhmäytymisen apuna

Ensiapukoulutus ryhmäytymisen apuna

Ammattiopisto Livian puutarhatalouden pienryhmässä on ryhmäytystä tehty ensiapukoulutuksen avulla. Opiskelijat ovat ryhmäytymisen lisäksi saaneet niin koulussa kuin vapaa-ajallakin tarvittavia ensiaputaitoja...

Onnistunut opetus – menetelmien kartoitus

Onnistunut opetus – menetelmien kartoitus

Onnistunut opetus -kartoitukseen on koottu erilaisia ammatillisen erityisopetuksen hyviä käytäntöjä. Julkaisun teemoina ovat esimerkiksi ryhmäytyminen, draama opetuksessa ja muistin tukeminen....

Lukuvuoden teemoittaminen

Lukuvuoden teemoittaminen

Salon seudun ammattiopistossa yhteisöllisyyteen on tartuttu koko lukuvuoden kestävänä teemana, jota sovelletaan niin opiskelijoiden ryhmäyttämiseen ja kodin kanssa tehtävään yhteistyöhön...

Tekniikan tyttöryhmä

Tekniikan tyttöryhmä

Kuvaus ja tavoite: Tavoitteena on vaikuttaa tyttöjen viihtyvyyteen, opiskelujen sujumiseen ja yhteisöllisyyteen tekniikan alojen koulutalossa. Opiskelijoista noin 10 % on...

Girl poweria tekniikan alan opiskelijoille

Girl poweria tekniikan alan opiskelijoille

Idea oman tyttöryhmän perustamisesta tekniikan alan koulutaloon syntyi naispuolisten opiskelijoiden ja opiskelijatoiminnan koordinaattorin yhteisten pohdintojen tuloksena. Oppilaitoksen tekniikan alan opiskelijoista...

Ryhmäyttämisen aikajana toiselle asteelle -sivut

Ryhmäyttämisen aikajana toiselle asteelle -sivut

Näille sivuille on koottu ryhmäyttämisen materiaalia toisen asteen opintojen ajaksi kolmelle vuodelle. Jokaisella lukuvuodella on oma teemansa; ensimmäisen vuoden teemana...

Tiimipäivät

Tiimipäivät

Kuvaus ja tavoite: Tavoitteena on hyvän ilmapiirin ylläpitäminen toisen vuoden hotelli-, ravintola- ja catering-alan ryhmissä. Opiskelijat on ryhmäytetty ensimmäisenä vuonna,...

1 2