Mitä on opiskeluhyvinvointi?

Mitä on opiskeluhyvinvointi?

Opiskeluhyvinvointi-video on tehty Opetushallituksen rahoittamassa Opiskelijahuoltolain toimeenpanon tuki -hankkeessa. Hankkeen toteutettavien toimenpiteiden tavoitteena oli opiskelijoiden hyvinvointia edistävien opiskeluhuollon toimintamallien ja...

PONNAHDUS oppimaan

PONNAHDUS oppimaan

Ponnahdus tarkoittaa kahden ammatillisen oppilaitoksen välillä tapahtuvia toimia, joiden tarkoituksena on tukea opiskelijan opintoja. Ammatillinen oppilaitos antaa pedagogisia ja moniammatillisia...

Wanted: Ryhmänedustaja

Wanted: Ryhmänedustaja

Lähes kaikista luokista on jo aiemmin valittu luokkavastaava, luokan edustaja, luokan vanhin tai luokan emäntä tms. Jatkossa näille kaikille olisi...

Ryhmänvanhin-toiminta

Ryhmänvanhin-toiminta

Idea luokan vastuuhenkilön ns. ryhmänvanhimman valitsemisesta syntyi Naantalin ammattiopistossa syksyllä 2012 opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden aloitteesta. Toiminta aloitettiin heti samana syksynä....

Kaikkien ääni kuuluviin – toiminnallisen kuulemisen malli

Kaikkien ääni kuuluviin – toiminnallisen kuulemisen malli

Perinteisestä Webropol-kyselystä poikkeavaa tapaa kuulla opiskelijoita kokeiltiin, kun opiskelijapalveluiden henkilöstö jalkautui luokkiin kartoittamaan opiskelijoiden viihtyvyyttä toiminnallisia menetelmiä käyttäen. Yleisen viihtyvyyden...

Opiskelijoiden kuuleminen Salon tapaan

Opiskelijoiden kuuleminen Salon tapaan

Opiskelijaryhmistä nimetään 1-2 edustajaa, jotka osallistuvat koulutusjohtajan vetämään keskustelutilaisuuteen. Etukäteen ryhmiä on pyydetty pohtimaan asioita, jotka ovat hyvin ja asioita,...

Kuulemisen vetäjä toisesta koulutalosta

Kuulemisen vetäjä toisesta koulutalosta

Koulutalon oppilaat ja henkilökunta koottiin yhteen liikuntasaliin yhteisen juhlatapahtuman päätteeksi. Joka luokalta oli valittu paneeliin edustus ja luokkatoverit olivat paikalla...

Opiskelijoiden kuulemisen prosessi

Opiskelijoiden kuulemisen prosessi

Lounais-Suomen ammattiopistossa, Uudessakaupungissa on gatering-alalle tehty selkeä opiskelijoiden kuulemisen prosessi. Prosessin avulla ei jää epäselväksi, miten kuuleminen toteutetaan. Kuulemisen aiheiden...

Kysely eroamisen yhteydessä

Kysely eroamisen yhteydessä

Aina opinnot eivät suju aivan suunnitelmien mukaan, vaan potkua on etsittävä muista vaihtoehdoista. Oppilaitoksen kehittämisen kannalta on tärkeää, että opintonsa...

Opiskelijoiden kyselyt

Opiskelijoiden kyselyt

Salon seudun ammattiopistossa on hankkeen aikana uusittu vanhoja ja tuotettu uusia opiskelijoiden viihtyvyyteen ja opiskelun sujuvuuteen liittyviä kyselyitä. Aloitusvaiheen kysely...

1 2