Vieraskielisten nuorten koulutusmahdollisuudet Turun alueella -taulukko

Vieraskielisten nuorten koulutusmahdollisuudet Turun alueella -taulukko

Taulukon tavoitteena on toimia työkaluna nuorten ohjaukseen ja tukemiseen. Siinä esitellään erinäiset koulutusvaihtoehdot Turun alueella sekä minimi kielitaitovaatimukset kyseisiin koulutuksiin....

YKSILÖLLINEN OPINTOPOLKU VISUAALISESTI

YKSILÖLLINEN OPINTOPOLKU VISUAALISESTI

Kertavilkaisulla opintopolut selväksi! Yksilöllisten opintopolkujen visuaalinen esittäminen helpottaa ohjausta, kun tieto on saatavilla havainnollisessa muodossa on väline kokonaisuuden hahmottamiseen ja...

VALITSE VIISAASTI – uusi tapa esittää OPS

VALITSE VIISAASTI – uusi tapa esittää OPS

Valitse viisaasti on visuaalinen tapa esittää ammatillisen koulutuksen eri alojen opetussuunnitelmat. Visualisoitu opetussuunnitelma helpottaa opiskelijaksi aikovan alanvalintaa ja vähentää näin...

Elämänhallinnan moduuli

Elämänhallinnan moduuli

Elämänhallinnan moduulin opinnot on rakennettu valmistavien ja valmentavien koulutusten opiskelijoille sekä alueen nuorille, jotka ovat ilman koulutuspaikkaa ja heillä on...

Alojen minimessut

Alojen minimessut

Valman ja tutkintojen yhteistyönä järjestettiin ns. minimessut syksyllä 2014. Minimessujen tarkoituksena oli, että Turun ammatti-instituutin alat, joilla oli tyhjiä opiskelupaikkoja,...

Koulutuksen sisällön rakentuminen

Koulutuksen sisällön rakentuminen

Lukuvuosi 2014–2015 Koulutuksen sisältö koostui orientaation lisäksi niin sanotuista polkuopinnoista, tehoviikoista ja valinnaisista opinnoista. Polkuopinnot sisälsivät esimerkiksi maahanmuuttajien kieliopintoja tai...

Kotiryhmät

Kotiryhmät

Lukuvuosi 2014–2015 Orientaatiojakson alussa opiskelijat jaettiin sekaryhmiin opiskelijan taustasta riippumatta ja tämä ryhmä pysyi heidän kotiryhmänään opiskelujen läpi. Orientaatiojakson jälkeen...

Opiskelijoiden profilointi

Opiskelijoiden profilointi

Heti uuden Valman alussa haluttiin selvittää, millaisia opiskelijoita Valma-koulutuksen kohderyhmään kuului. Tammikuussa 2014 tehtiin silloisista opiskelijoista profilointi. Opiskelijoille tehtiin kysely,...

Orientaatiojaksot

Orientaatiojaksot

Lukuvuosi 2014–2015 Valma-koulutukseen rakennettiin orientaatiojaksot, jotka olivat kaikille opiskelijoille samansisältöisiä ja ne toistuisivat vuoden mittaan sisäänoton yhteydessä. Orientaatiot olivat lukuvuonna...

Huippuu mulla on töitä!

Huippuu mulla on töitä!

Huippuu mulla on töitä! » Huippuu mulla on töitä! -materiaali on työväline opiskelijalle työssäoppimiseen valmistautumiseen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen itsearviointiin....

1 2