PONNAHDUS oppimaan

erityisopetusPonnahdus tarkoittaa kahden ammatillisen oppilaitoksen välillä tapahtuvia toimia, joiden tarkoituksena on tukea opiskelijan opintoja. Ammatillinen oppilaitos antaa pedagogisia ja moniammatillisia tukitoimia konsultaatiopyynnön esittäneelle oppilaitokselle, kun

  • opiskelijan opinnot yleisessä ammattioppilaitoksessa eivät suju tai havaitaan oppimisessa suuria ongelmia jo annetuista tukitoimista huolimatta –> opiskelijan PONNAHDUS ammatilliseen erityisoppilaitokseen.
  • ammatillisen erityisoppilaitoksen opiskelija menestyy hyvin opinnoissaan ja harkitsee siirtymistä yleiseen ammatilliseen oppilaitokseen.

Opetushenkilöstö saa menettelyllä lisää tietoa opiskelijan tuen tarpeen määrittelyyn sekä tarpeellisiin jat-kotoimiin. Opiskelijan opintojen sujuvuus paranee ja opiskelumotivaatio lisääntyy, jolloin opintojen keskeyttäminen vähenee.

Lataa Ponnahduspaketti (zip) »
(Avaa paketti lataamalla se ensin omalle koneellesi)

Listätietoja:
Marika Lithén
etunimi.sukunimi@bovallius.fi, p. 040 900 0036