Vieraskielisten nuorten koulutusmahdollisuudet Turun alueella -taulukko

Vieraskielisten nuorten koulutusmahdollisuudet Turun alueella -taulukko

Taulukon tavoitteena on toimia työkaluna nuorten ohjaukseen ja tukemiseen. Siinä esitellään erinäiset koulutusvaihtoehdot Turun alueella sekä minimi kielitaitovaatimukset kyseisiin koulutuksiin....

Tukimateriaalia yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon aloille

Tukimateriaalia yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon aloille

Liiketalouden ja hallinnon alan sanoja ja käsitteitä » Aakkosellinen sanasto, jossa käsitteet on selitetty ja jätetty tilaa omille merkinnöille. Sopii...

Tukimateriaalia Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle

Tukimateriaalia Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle

Terveys ja hyvinvointi Lähihoitajien suomen kielen tukipaketti » Verkossa oleva kielipaketti, jossa käydään läpi kahdeksan eri toimenpidettä puhekielisten dialogien ja...

Tukimateriaalia matkailu-, ravitsemis- ja talousalalle

Tukimateriaalia matkailu-, ravitsemis- ja talousalalle

Ammatillinen oppimateriaali Hygieniaosaamisen oppimateriaali » Internet-oppimateriaali hygieniaosaamistestin perustiedoista. Jokaisessa osassa on harjoitusväittämiä, joista pitää valita, onko väite oikein tai väärin. ...

Huippuu mulla on töitä!

Huippuu mulla on töitä!

Huippuu mulla on töitä! » Huippuu mulla on töitä! -materiaali on työväline opiskelijalle työssäoppimiseen valmistautumiseen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen itsearviointiin....

Työssäoppimisen virikeohjelma

Työssäoppimisen virikeohjelma

Työssäoppimisen virikeohjelma on tarkoitettu kaikille omaa ammatinvalintaansa miettiville tai heitä ohjaaville materiaaliksi. Siitä on runsaasti hyötyö myös niille, jotka kaipaavat...

Työssäoppimisen toteutusmalli 4+1

Työssäoppimisen toteutusmalli 4+1

Keinona parantaa aikuisten maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa koulutuksessa opiskelevien työelämätaitoja yhdistettiin heti opintojen alussa oppilaitoksessa tapahtuva opiskelu työssäoppimiseen.  4+1 -toteutusmallin...

Maahanmuuttajille kehitetyt Itte-materiaalit

Maahanmuuttajille kehitetyt Itte-materiaalit

Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa koulutuksessa kehitetyt Itte-materiaalit sopivat myös itseopiskeluun ja kertaustehtäviksi: Itte suomen kielen materiaali » Itte matematiikan materiaali...

Job Hunting Workbook

Job Hunting Workbook

Job Hunting Workbook on työkirja, joka on tarkoitetu englanninkielisille työnhakijoille jotka tarvitsevat tukea ja vinkkejä työnhaussaan. Lataa työkirja »

Kotoportfolio

Kotoportfolio

Kotoportfolio on teemoitettu ohjauksen työväline opiskelijan kotoutumisprosessin ja oman osaamisen näkyväksi tekemiseen. Se tukee maahanmuuttajan kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä auttaa...

1 2