Posts by koulutustakuu

S2 -materiaalia työelämästä

S2 -materiaalia työelämästä

Opiskelijan materiaalia S2 -opintoihin, jota voi opiskella ennen työssäoppimista. Materiaali pitää sisällään käytännön työympäristöistä koottuja tekstejä ja hoivakotien ohjeita. Tehtäviä...

Palvelukeskuksen toimintamalli

Palvelukeskuksen toimintamalli

Mallissa on sovittu työpaikan kanssa, että opettaja opiskelijaryhmineen voi mennä työpaikalle tietyn oppikurssin tuntien puitteissa autenttisiin olosuhteisiin tekemällä oppimaan. Myös...

Työpaikan edustaja kouluttajana

Työpaikan edustaja kouluttajana

Mallissa työpaikan edustaja opettaa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille turvallisen lääkejaon periaatteet ja toimintatavat ko. työpaikassa. Opetustuokiosta on kuvattu opetusvideo, jota...

Työelämään valmentautumisen malli

Työelämään valmentautumisen malli

Mallissa opettaja on yhdessä työelämän edustajan kanssa sopinut, että jo ennen työpaikalla tapahtuvaa oppimista opiskelijan tulee perehtyä työpaikan työtehtäviin. Opiskelija...

YTO-opetuksen integrointi

YTO-opetuksen integrointi

Mallissa opiskelija voi suorittaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana ammatillisten aineiden lisäksi myös yto-aineita. Opettajat ja opiskelijat hyödyntävät Office 365 -ympäristön...

Työpaikalla tapahtuva oppiminen VSSHP:ssä

Työpaikalla tapahtuva oppiminen VSSHP:ssä

Malli mahdollistaa työssäoppimisen käytänteiden ja toimintatapojen yhdenmukaistamisen VSSHP:ssä. Opiskelijoille on yhdessä opettajan ja työelämän edustajan kanssa laadittu muistilista sekä prosessikaavio...

OneNote for dummies

OneNote for dummies

Mallissa opettaja saa ohjeet, miten hän voi hyödyntää OneNote muistikirjaa sekä perehdyttää opiskelijat käyttämään sitä. Ohjeet ovat videoklippeinä sekä kuvallisina...

Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautumisen toimintamalli

Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautumisen toimintamalli

Valmentautumismalli työpaikalla järjestettävään koulutukseen. Mallin avulla varmistetaan, että opiskelija saa tutkinnon osan/-t suoritettua ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Malli sisältää: heti opintojen alussa...

Työelämän tiedottaminen ja kuuleminen

Työelämän tiedottaminen ja kuuleminen

1. Risteily työelämän kanssa Mallissa kutsutaan työelämän ja oppilaitoksen edustajat yhteiselle risteilylle. Tavoitteena on tiedottaa oppilaitoksen ajankohtaisista asioista sekä kuulla...

Riittävästi tukea työpaikalle

Riittävästi tukea työpaikalle

Myös erityisopiskelijan on mahdollista tehdä kokonaisia tutkinnon osia työelämässä, kun saa siihen riittävästi tukea ja ohjausta. Tässä mallissa hyödynnetään sekä...

1 2