Mitä on opiskeluhyvinvointi?

Mitä on opiskeluhyvinvointi?

Opiskeluhyvinvointi-video on tehty Opetushallituksen rahoittamassa Opiskelijahuoltolain toimeenpanon tuki -hankkeessa. Hankkeen toteutettavien toimenpiteiden tavoitteena oli opiskelijoiden hyvinvointia edistävien opiskeluhuollon toimintamallien ja...

Hyvä olo-rundi

Hyvä olo-rundi

Opiskelijahuoltolain toimeenpanon tuki -hanke oli mukana edistämässä opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä oppilaitoksissa. Hankkeessa järjestettiin syksyn 2015 aikana Hyvä...

Elämänhallinnan moduuli

Elämänhallinnan moduuli

Elämänhallinnan moduulin opinnot on rakennettu valmistavien ja valmentavien koulutusten opiskelijoille sekä alueen nuorille, jotka ovat ilman koulutuspaikkaa ja heillä on...

Mielialataidot-kurssi

Mielialataidot-kurssi

Mielialataidot-kurssi on Depressiokoulu-työkirjaan pohjautuva psykoedukatiivinen kurssi, jossa opiskellaan pienryhmässä masennuksen ehkäisy- ja itsehoitotaitoja. Kurssille ohjataan pääosin nuoria, joilla on riski...

Kuka olen? -ryhmätoiminta

Kuka olen? -ryhmätoiminta

Salon seudun ammattiopistossa elämänhallinnan tukemisen ryhmätoiminta kulkee nimellä Kuka olen? Ryhmän tavoitteena on elämänhallinnan tuen lisäksi vertaistuen löytäminen omiin pulmatilanteisiin....

Kotiovi-kurssi

Kotiovi-kurssi

Kotiovi-kurssi on Turun ammatti-instituutin elämänhallinnan kurssi niille opiskelijoille, joille itsenäisen elämän suunnittelu on ajankohtaista. Kurssilla käydään läpi itsenäistymiseen ja yksin asumiseen...

Tekniikan tyttöryhmä

Tekniikan tyttöryhmä

Kuvaus ja tavoite: Tavoitteena on vaikuttaa tyttöjen viihtyvyyteen, opiskelujen sujumiseen ja yhteisöllisyyteen tekniikan alojen koulutalossa. Opiskelijoista noin 10 % on...

Kuraattoritunti

Kuraattoritunti

Ammattiopisto Liviassa on otettu käyttöön kuraattoritunti, jossa kuraattori käy jokaisessa alkavassa ryhmässä kertomassa itsestään ja toimenkuvastaan. Tunnin aikana solmitaan ryhmän...

Ennakoivan tukemisen malli koko opintojen ajaksi

Ennakoivan tukemisen malli koko opintojen ajaksi

Ennakoivan tukemisen mallin tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä omien valintojen ja tekojen vaikutuksista omaan elämänlaatuun, nuorten aikuistumiseen, ammatilliseen kasvuun ja...

Itsenäistymistaitojen opettelu asuntolassa

Itsenäistymistaitojen opettelu asuntolassa

Bovallius-ammattiopiston tuottama Asuntolan itsenäistymistaitojen ohjaajan opas on tarkoitettu ensisijaisesti Bovalliuksen asuntoloiden ohjaajille, mutta opas sisältää ideoita itsenäistymistaitojen sisällöistä ja tavoitteista....

1 2