Vieraskielisten nuorten koulutusmahdollisuudet Turun alueella -taulukko

Vieraskielisten nuorten koulutusmahdollisuudet Turun alueella -taulukko

Taulukon tavoitteena on toimia työkaluna nuorten ohjaukseen ja tukemiseen. Siinä esitellään erinäiset koulutusvaihtoehdot Turun alueella sekä minimi kielitaitovaatimukset kyseisiin koulutuksiin....

YKSILÖLLINEN OPINTOPOLKU VISUAALISESTI

YKSILÖLLINEN OPINTOPOLKU VISUAALISESTI

Kertavilkaisulla opintopolut selväksi! Yksilöllisten opintopolkujen visuaalinen esittäminen helpottaa ohjausta, kun tieto on saatavilla havainnollisessa muodossa on väline kokonaisuuden hahmottamiseen ja...

VALITSE VIISAASTI – uusi tapa esittää OPS

VALITSE VIISAASTI – uusi tapa esittää OPS

Valitse viisaasti on visuaalinen tapa esittää ammatillisen koulutuksen eri alojen opetussuunnitelmat. Visualisoitu opetussuunnitelma helpottaa opiskelijaksi aikovan alanvalintaa ja vähentää näin...

Yhteistyömuodot perusopetus – Salon ammattiopisto -opas

Yhteistyömuodot perusopetus – Salon ammattiopisto -opas

Oppaaseen on koottu yhteistyömuodot, jotka toteutuvat perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen välillä. Opas on tehty infomateriaaliksi niin peusopetuksen kuin ammatillisen koulutuksen...

Markkinointi

Markkinointi

Yhteistyön kehittäminen oli tärkeässä roolissa Valma-hankkeen onnistumisen kannalta. Erityisen tärkeässä roolissa oli yhteistyön kehittäminen Valma-koulutuksen sisällä. Lisäksi tiedottamista ja yhteistyötä...

Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle – Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille -opas

Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle – Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille -opas

Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle Siirtyminen perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen saattaa olla nuoren huoltajille sekä muille nuorta ohjaaville henkilöille haastavaa monien vaihtoehtojen...

Nivelvaiheen koulutukset Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa 2016 -opas

Nivelvaiheen koulutukset Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa 2016 -opas

Nivelvaiheen koulutukset Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa 2016 Nivelvaiheen koulutukset Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa -oppaassa esitellään lyhyesti Varsinais-Suomen alueella nivelvaiheen tukena...

Siirtymät-taulukko

Siirtymät-taulukko

Siirtymät-taulukkoon on koottu opiskelijan siirtymävaihtoehdot, joita opiskelija saattaa tehdä opintojensa aikana toisella asteella. Taulukossa kuvataan mistä mihin opiskelija voi siirtyä,...

Joustavasti jatkoon metrokartta -juliste

Joustavasti jatkoon metrokartta -juliste

Joustavasti jatkoon -juliste on tehty Siirtymät -taulukon pohjalta kuvaamaan opiskelijan perusopetuksen jälkeisten siirtymien mahdollisuuksia. Se on tarkoitettu opetus- ja ohjaushenkilöstölle,...

Varsinais-Suomen nivelvaiheverkosto

Varsinais-Suomen nivelvaiheverkosto

Nivelvaiheverkoston tarkoituksena on edistää toimijoiden välistä yhteistyötä ja tiedottaa ajankohtaisista asioista. Verkostoon kuuluvat nivelvaiheen koulusta järjestävät oppilaitokset sekä ohjauspalvelut, kuten...

1 2