Työelämän pelikäsi – työnhaun oppikirja toiselta asteelta valmistuville (2020)

Työelämän pelikäsi – työnhaun oppikirja toiselta asteelta valmistuville (2020)

Opas on tarkoitettu opettajien ja ohjaavien tahojen käyttöön niin, että opiskelija itse pääsee tekemään tehtäviä, jotka auttavat miettimään tulevaa työllistymistä....

Työssäoppimisen monityönantajamalli

Työssäoppimisen monityönantajamalli

Mitä: Kahden-kolmen yrityksen kanssa tehdään sopimus työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta. Yritykset tarjoavat joustavasti opiskelijalle mahdollisuuden työssäoppimiseen sen mukaisesti kun opintojen kannalta...

Työelämätutor

Työelämätutor

Mitä: Työelämätutor-koulutuksessa koulutetaan opiskelijoita eri ammattialoilta antamaan vertaistukea kanssaopiskelijoilleen työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen liittyen. Koulutuksessa he saavat eväitä mm. ongelmien tunnistamiseen,...

Opas nuorelle työllistymisen ja arjen tueksi

Opas nuorelle työllistymisen ja arjen tueksi

Opas nuorelle työllistymisen ja arjen tueksi »

Opas työnantajille osatyökykyisen nuoren työllistämiseen

Opas työnantajille osatyökykyisen nuoren työllistämiseen

Opas työnantajille osatyökykyisen nuoren työllistämiseen »

Jatkosuunnitelma opiskelijoille

Jatkosuunnitelma opiskelijoille

Opiskelijan jatko- ja työllistymissuunnitelma sisältää kaikki ne toimet joita tehdään opiskelijan kanssa opintojen aikana liittyen opiskelijan jatkosijoittumiseen opintojen päättyessä. Kuvaus...

Opiskelijasta työntekijäksi!

Opiskelijasta työntekijäksi!

Työvalmentaja toimii koordinaattorina ammattioppilaitoksen, opiskelijan, työelämän ja TE-keskuksen välillä. Työvalmennus on yksilöohjausta ja kannustusta erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle työssäoppimisjaksojen toteutukseen...

Tervetuloa työelämään -sivusto

Tervetuloa työelämään -sivusto

Tervetuloa työelämään -sivustoon on kerätty työelämän perustiedot työntekijöiden oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Sisällöltään opas on edellä esitettyä Työhön!-julkaisua yksityiskohtaisempi, mutta kielellisesti...

AmisKOODI

AmisKOODI

AmisKOODI on opettajien työn tueksi tuotettu tehtäväkirja, joka on suunniteltu tukemaan yleisten työelämätaitojen kehittymistä. Tehtäväkirjan tarkoitus on auttaa opiskelijoita hahmottamaan...

Yrittäjyys opetusmenetelmänä

Yrittäjyys opetusmenetelmänä

NY-yritys on oikean yrityksen tapaan toimiva opiskelijoiden harjoitusyritys, jonka toiminta-aika on yleensä yksi vuosi. Yritys toimii oikealla rahalla ja se...

1 2 3 4