Työelämätutor

Työelämätutor

Mitä: Työelämätutor-koulutuksessa koulutetaan opiskelijoita eri ammattialoilta antamaan vertaistukea kanssaopiskelijoilleen työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen liittyen. Koulutuksessa he saavat eväitä mm. ongelmien tunnistamiseen,...

Erityisopetuksen vinkkivihko

Erityisopetuksen vinkkivihko

Minkälaisia apuvälineitä olisi käytettävissä erityisopiskelijan opintojen tukemiseen? Miten löytää sopivin oppisen tapa juuri tälle opiskelijalle? Miten tukea erilaista oppijaa isossa...

Erityiseksi oppisopimusopiskelijaksi?

Erityiseksi oppisopimusopiskelijaksi?

Selvitys tehtiin oppisopimuskoulutuksen soveltuvuudesta erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle. Selvitys todentaa, että tämän hetken työelämä ja erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kohtaaminen...

Jatkosuunnitelma opiskelijoille

Jatkosuunnitelma opiskelijoille

Opiskelijan jatko- ja työllistymissuunnitelma sisältää kaikki ne toimet joita tehdään opiskelijan kanssa opintojen aikana liittyen opiskelijan jatkosijoittumiseen opintojen päättyessä. Kuvaus...

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan lähtötason testistö!

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan lähtötason testistö!

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan lähtötason testistö on systemaattinen ja yhtenäinen testipatteristo helpottamaan ammatillisten eryisoppilaitosten opiskelijavalintaa. Testin avulla saadaan tietoa hakijoiden...

PONNAHDUS oppimaan

PONNAHDUS oppimaan

Ponnahdus tarkoittaa kahden ammatillisen oppilaitoksen välillä tapahtuvia toimia, joiden tarkoituksena on tukea opiskelijan opintoja. Ammatillinen oppilaitos antaa pedagogisia ja moniammatillisia...

Erityisen hyvää -hankkeen videot

Erityisen hyvää -hankkeen videot

Opiskelijan vastuuttaminen: Yhteinen aamupala: Metallimiehet ulapalla: kone- ja metallialan 1. vuoden opiskelijoiden ryhmäyttämispäivä Erityisen hyvää Lahdessa: Pulssi-työpajakoulu LogGames esittelyvideo: Yhdessä...

Opettajavaihto

Opettajavaihto

Opettajavaihdossa tarkoituksena on opettajien osaamisen kartuttamisen kautta kehittää opiskelijoiden ohjausta. Opettajavaihdon tuloksena voi syntyä myös uusia yhteistyömuotoja. Turun ammatti-instituutin ja...

OpeKOODI

OpeKOODI

Toisinaan opettajalle tulee eteen ohjaustilanne, jolloin omat ideat eivät enää riitä, vaan tarvittaisiin avuksi jotain kättä pidempää. OpeKOODI on Koulutuskeskus...

Laaja-alaisen erityisopettajan konsultointiapu yleisessä ryhmässä

Laaja-alaisen erityisopettajan konsultointiapu yleisessä ryhmässä

Usein ammatillisissa perustutkinnoissa ryhmät ovat suuria ja opettajan mahdollisuus tukea yksittäistä opiskelijaa on rajallinen. Turun ammatti-instituutissa kokeiltiin Bovalliuksen laaja-alaisen erityisopettajan...

1 2 3 7