Opiskelijoiden perustaitoja ja jatko-opintovalmiuksia vahvistamassa: Perusteista poluille, Osaajaksi – alla kan! ja Polkuja -hankkeet.


AJANKOHTAISTA

 • Turvallista matkaa tiimioppimiseen
  En ole koskaan toiminut matkaoppaana eikä se ole ollut oikeastaan edes haaveammattini. Nyt minulle tarjoutuu kuitenkin mahdollisuus toimia edes virtuaalimatkaoppaana. Se on sinänsä mielenkiintoista, että olen kuitenkin samalla matematiikan opettaja. Palataanpa ajassa hieman taaksepäin ja katsotaan, mistä […]
 • Tietotekniikkaa luku- ja kirjoitustaidottomille
  Kesäloman jälkeen opettaja vie luku- ja kirjoitustaidon ryhmän tietokoneluokkaan. Tarkoituksena on päästä kokeilemaan Moodlea, jonne opettaja on ensimmäistä kertaa luonut ryhmälle soveltuvaa opetusmateriaalia. Kaikki eivät muista, miten tietokoneesta saa virrat […]
 • Opitaan etänä! -koulutussarja
  MITEN OPETAN JA OHJAAN VERKOSSA? MITEN EDISTÄN YHTEISÖLLISYYTTÄ VERKOSSA? Koulutussarjan järjestää valtakunnallinen Taidolla jatkoon -koordinaatiohanke, joka on osa Opetushallituksen rahoittamaa Oikeus osata -kehittämisohjelmaa. Kouluttajana on Anne Tikkanen Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiasta. […]
 • Vinkit jakoon -tilaisuudet ovat jatkossa Pilkahduksia
  Viime keväänä aloitetut matalan kynnyksen Vinkit jakoon -verkostotapaamiset jatkuvat tutulla napakalla otteella 25.8.2021 jolloin teemana on etäohjaus. Tapahtuman nimeksi on vaihdettu Pilkahduksia -verkostotapaaminen yhteisen viestinnällisen teeman mukaan. Taidolla jatkoon -verkosto […]
 • ”Osaamisidentiteetin vahvistaminen osana jatko-opintovalmiuksien kehittämistä: Vahvuudet ja kyvykkyydet osaamisidentiteetin perustana”
  Tässä kirjoituksessa pohdimme ammatti-identiteetin suhdetta osaamisidentiteettiin ja miten osaamisidentiteetin kehittymistä voidaan konkreettisesti tukea ohjauksen keinoin. Olemme omassa työssä opinto-ohjaajina hyödyntäneet mm. Voimakehä -valmennusta osana ohjattavien uraohjausta ja jatko-opintovalmiuksien tukemista. Millainen […]
 • Kaikille yhteinen ammatillisten opintojen orientaatiomateriaali ja digiperehdytys
  Gradian Oikeus osata -hankkeet 1.1 ja 1.2 ovat tehneet yhteistyössä Gradian opinto-ohjaajien ja digipalveluiden kanssa uusille ammatillisen tutkinnon opiskelijoille tarkoitetun orientaatiomateriaalin Moodleen. Lisäksi on tuotettu kaikkia Gradian opiskeljioita (ml. lukio-opiskelijoita) […]
 • Jatko-opintovalmiuksia kehittämässä
  Perusteista poluille -hankkeessa tutustuimme muiden hanketoimijoiden ajatuksiin ja toimintaperiaatteisiin: miten muissa ammatillisissa oppilaitoksissa tuetaan, innostetaan ja kannustetaan opiskelijoita hakeutumaan jatko-opintoihin. Kouvolan seudun ammattiopisto, KSAO, koordinoi jatko-opintovalmiuksiin keskittyvää kehittämistiimiä. Osana tiimin […]
 • Mistä puhutaan, kun puhutaan verkko-opetuksesta?
  Osaajaksi – alla kan! -hankkeessa monipuolistetaan ammatillisen perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien suorittamistapoja. Yksi monista suorittamisen tavoista on verkko-opintojakso, ja hankkeessa hankeverkosto kehittää laadukkaan ja yhtenäisen verkko-opintojakson mallinnusta. Siinä otetaan huomioon esimerkiksi ohjauksen laatu […]
 • Johdatus AMK-matematiikkaan
  Ammattiopisto Tavastian lehtori Tommi Kortelainen on kehittänyt Polkuja-hanketyönä tuhdin ja käyttäjälähtöisen paketin Johdatus AMK-matematiikkaan. Jos opiskelijasi tarvitsee kesäksi haasteita tai on jo aloittamassa syksyllä AMK-opintoja, hän voi itsenäisestikin harjaannuttaa taitojaan […]
 • Careeriassa monipuolistetaan tehokkaasti YTOja
  Tänä keväänä Careeriassa on kokoontunut pieni porukka* suunnittelemaan YTO-kurssia, jossa integroidaan yhteen neljän yto-osa-alueen osaamistavoitteita   viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä (S2),   taide ja luova ilmaisu (TLI),   yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen (YKT) […]