Opiskelijoiden perustaitoja ja jatko-opintovalmiuksia vahvistamassa: Perusteista poluille, Osaajaksi – alla kan! ja Polkuja -hankkeet.


AJANKOHTAISTA

 • Yhteenveto: Väyläopinnot ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun –kehittämisiltapäivä
  Polkuja-hanke järjesti Väyläopinnot ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun -kehittämisiltapäivän 16.11.2022, jonka tavoitteena oli keskustella väyläopintojen toteuttamisessa tunnistetuista haasteista sekä OPH:n ohjausmallin tarpeesta. Näiden lisäksi tavoitteena oli yhteisen esityksen laatiminen siitä, miten oppilaitosten […]
 • Ytojen oppimateriaalien kehittäminen opiskelijalähtöisiksi, monikanavaisiksi, saavutettaviksi ja kielitietoisiksi
  Omnia Polkuja hankkeen toiminta keskittyi työkokonaisuuteen perustaitojen vahvistaminen. Tavoitteina oli osaamisen osoittamisen käytänteiden kartoittaminen ja menetelmien kehittäminen, yhteisten tutkinnon osien osaamisen hankkimistapojen ja oppimateriaalien monipuolistaminen. Sekä ammattitaitovaatimuksien ja osaamistavoitteiden yhtäläisyyksien […]
 • Kielitietoisuuden jatkokehittämistä ja henkilöstön osaamisen lisäämistä
  Tredussa kehitettiin Polkuja -hankkeen aikana kielitietoisuuteen ja selkokielisyyteen liittyvää materiaalia niin Moodle kurssina henkilöstölle kuin lyhyinä videoina, joiden avulla kuvataan mitä kielitietoinen opetus on. Videoista on koottu YouTube kanavalle Polkuja […]
 • Materiaalit | 1.12.2022 Pilkahduksia -verkostotapaaminen
  Polkuja – ja Ohjauksen nivelet kuntoon -hankkeet järjestivät joulukuussa kaikille avoimen Pilkahduksia-verkostotapaamisen, jonka aiheena oli Polkuja-hankkeessa tuotettu S2-materiaali Moodleen. Esittelijänä toimi Tanja Hannolainen Tavastiasta. Esitysmateriaali: Polkuja_Pilkahduksia_Tavastia_Moodle S2_1.12.2022 Polkuja_Pilkahduksia_Esim. tehtävistä (1.12.)
 • Materiaalit | 3.11.2022 Pilkahduksia -verkostotapaaminen
  Polkuja – ja Ohjauksen nivelet kuntoon -hankkeet järjestivät marraskuussa kaikille avoimen Pilkahduksia-verkostotapaamisen, jonka aiheena oli Nivelvaiheen tiedonsiirto –malli Turun ammatti-instituutissa. Aiheeseen johdatteli Ohjauksen nivelet kuntoon hankkeen koordinaattori ja opinto-ohjaaja Sari […]
 • Materiaalit | 5.10.2022 Pilkahduksia -verkostotapaaminen
  Polkuja – ja Ohjauksen nivelet kuntoon -hankkeet järjestivät lokakuussa kaikille avoimen Pilkahduksia-verkostotapaamisen, jonka aiheena oli Ohjauksen kokonaisuus ja ohjausprosessi Ammattiopisto Tavastiassa. Aiheeseen johdatteli digiopettaja Ammattiopisto Tavastian koulutuspäällikkö Riikka Lehto. Pilkahduksia […]
 • Viestintää ja jatkopolkuja Spesian Polkuja-hankkeessa
  ”Opiskelijasta paljastui huikea kertojaääni”, totesi Radio Spesian ohjaaja Arto Kuusisto. Tämäkin havainto oli saattanut jäädä tekemättä, mikä opiskelija ei olisi ohjautunut viestintäopinnoissaan Ammattiopisto Spesian Radio Spesia -oppimisympäristöön. Siellä opiskelijat suorittavat […]
 • Ohjauksen monet kasvot
  Opiskelijalla on oikeus saada eri oppimisympäristöissä opetusta ja ohjausta sekä henkilökohtaista ja tarpeellista opinto-ohjausta (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 61§). Uudistuvassa opiskeluhuoltolaissa korostuu opiskeluhuollon ohjauksen ja tuen lähipalvelut. Opiskelijan opetus-, ohjaus- […]
 • Materiaalit | 1.9.2022 Pilkahduksia -verkostotapaaminen
  Polkuja – ja Ohjauksen nivelet kuntoon -hankkeet järjestivät syyskuussa kaikille avoimen Pilkahduksia-verkostotapaamisen, jonka aiheena oli eOppimisympäristö ja Spesia Puoti. Aiheeseen johdattelivat digiopettaja Marja-Liisa Valkamo ja oppimisympäristökoordinaattori Simo Liikanen. Marja-Liisa esitteli […]
 • Saisiko olla lisää matematiikkaa tai suomen kieltä? Perustaitotasoa vahvistavia harjoituksia ammatillisella toisella asteella opiskelevien tueksi.
  Polkuja-hankkeeseen osallistuneen Koulutuskeskus Salpauksen yhtenä tärkeänä tavoitteena oli kuvata tutkintotavoitteiseen opiskeluun tarvittava lähtötaso ja määrittää osaaminen, jonka varassa opiskelijoiden oli mahdollista aloittaa perustutkintoon kuuluvat yhteisten tutkinnon osien (YTO) opinnot. Lähtötasoa […]