Fysikaaliset mittaukset -opintojakso lukiolaisille Avoimen AMK:n kautta

Fysikaaliset mittaukset -opintojakso lukiolaisille Avoimen AMK:n kautta

Euroopan unionin hankkeen, Lukion työelämäkumppanit, yhtenä tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa lukiolaisille ammattikorkeakoulun opintojaksoja Avoimen AMK:n kautta yhteistyössä yritysten kanssa. Osalla Turun lukioista on ollut kiinnostusta teettää laboratorioharjoitustöitä Turun ammattikorkeakoulussa. Siten Fysikaaliset mittaukset oli luonnollinen valinta lukiolaisille tarjottavaksi opintojaksoksi.

Lukiolaisille suunnatun opintojakson pohjana oli Turun AMK:n Tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen vastaava opintojakso. Sisällön tarkemmista kohdistuksista keskusteltiin Luostarivuoren lyseon lukion fysiikan opettajan ja Solar Simulator Finland oy:n toimitusjohtajan kanssa. Yrityksen toimialaan kuuluu materiaalien, tuotteiden ja rakenteiden säänkestävyyden testaus Auringon kaltaisella valolla ja lämpötilojen muutoksilla. Harjoitustöiden aiheiksi valittiin neljä työtä lämpöopista ja kaksi työtä sekä sähköopista että magnetismista ja lisäksi yksi optiikan ja säteilyfysiikan työ.

Kytkentäalusta työhön sähköenergian siirto.

 

Käytännössä toteutuksen oli sovittava lukioiden 2. periodiin (1.10.-19.11.2019) ennen koeviikkoa ja lukujärjestyksessä olevien normaaleiden opetustuntien jälkeen. Parhaaksi ajaksi osoittautui keskiviikot klo 15.00-18. Laboratoriokertoja oli viisi ja kullakin niistä opiskelijat tekivät kaksi harjoitustyötä. Ryhmässä oli 15 opiskelijaa, jotka tekivät harjoitustöitä kahden tai kolmen hengen ryhmissä. Mittausten lisäksi kuhunkin työhön liittyi mitatun datan analysointia ja yleensä jonkin vakion määrittäminen mitatun datan perusteella. Mittaukset ja huomiot täydennettiin valmiiseen havaintolomakkeeseen, jonka lisäksi datan perusteella piirrettiin kuvaajia. Suoritukset kustakin työstä arvioitiin asteikolla 0-5, joiden perusteella koko Avoimen AMK:n opintojakso arvioitiin myös asteikolla 0-5.

   Beeta-säteilyn absorptiotyö tehtiin huoneessa, jonka ovessa on säteilyvaaramerkki.

 

Opiskelijat suoriutuivat harjoitustöistä pääsääntöisesti hyvin. Tosin heissä oli havaittavissa selvää väsymistä varsinkin viimeisillä työkerroilla. Töitä pidettiin mielenkiintoisina ja hyvänä lisänä lukiossa opittuihin teorioihin. Kaksi töistä oli hieman liian pitkiä, joten seuraavaa kertaa varten täytyy niitä joko lyhentää tai vaihtaa. Opintojakson pilotointi toteutettiin yhteistyössä Luostarivuoren lyseon lukion kanssa. Keväällä 2020 opintojaksoa tarjotaan yleisesti Turun lukioille.

 

Comments are closed.