Vauhtia työllistymiseen

Turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen kehittäminen

Tavoite ja kohderyhmä:

Hankkeen tavoitteena on edistää ammatillisen koulutuksen (ml. oppisopimuskoulutus) saavutettavuutta ja esteettömyyttä kehittämällä ja ottamalla käyttöön ratkaisuja, jotka parantavat turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien työpaikalla tapahtuvia opiskelu- ja tutkinnonsuorittamismahdollisuuksia sekä oppisopimuskoulutukseen hakeutumista mahdollisesta heikosta suomen kielen taidosta huolimatta. Hankkeessa luodaan malli, joka antaa turvapaikan saaneille mahdollisuuden päästä nopeasti kiinni ammatilliseen koulutukseen, oppisopimuskoulutukseen ja työelämään. Kehitettävä malli on käytännönläheinen ja sen pääpaino on ohjauksessa ja tekemisessä sekä työelämän pelisääntöihin ja suomalaiseen työkulttuuriin tutustumisessa erityisesti työpaikalla tapahtuvassa ammatillisessa koulutuksessa, kuten työssäoppimisessa ja oppisopimuskoulutuksessa.

Hankkeen konkreettisena tuloksena
– luodaan ja otetaan käyttöön ohjaukseen ja tekemiseen perustuva käytännönläheinen ja toiminnallinen pedagoginen malli turvapaikan saaneiden oppisopimuskoulutuksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi,
– turvapaikan saaneiden ammatilliseen koulutukseen, oppisopimuskoulutukseen ja työelämään pääsy on nopeutunut ja käytössä on kohderyhmälle paremmin soveltuvia koulutusten markkinointi- ja esittelymateriaaleja,
– uudet toimintamallit turvapaikan saaneiden aikaisemman osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen ovat käytössä,
– ammatillisen koulutuksen (ml. oppisopimuskoulutus) saavutettavuus ja esteettömyys on parantunut,
– on luotu uusia verkostoja, toimintamalleja ja käytänteitä, joiden avulla erityispedagogista osaamista voidaan hyödyntää heikon suomen kielen taidon omaavien opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemisessa,
– hankkeessa mukana olevien oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstöä on perehdytetty kohderyhmälle sopivan oppi-, opetus-, ohjaus- ja tukimateriaalien valmistamiseen (materiaaleissa on huomioitu esteettömyyden ja Design for All -ajattelun periaatteet); samalla on kehitetty Tuunaa oma materiaalisi -konsepti, jota voidaan hyödyntää kehittämistyössä myös hankkeen jälkeen,
– on tuotettu edellisten periaatteiden mukaisesti kehitetyt testatut tukimateriaalit, jotka sopivat erityisesti opiskelijoille, joilla ei ole kovin vahvaa suomen kielen taitoa,
– työpaikkaohjaajien valmius kohdata ja ohjata hankkeen kohderyhmän opiskelijoita on parantunut
– on otettu käyttöön maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen kehitettyjä ja kokeiltuja toiminnallisia oppisopimuskoulutuksen ja työelämässä tapahtuvan oppimisen arviointimalleja,
– on kehitetty, kokeiltu ja otettu käyttöön kohderyhmän ja työelämän tarpeisiin vastaavia työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen ohjaus- ja tukimalleja,
– hankkeen hyvät käytännöt on mallinnettu, juurrutettu ja levitetty

Hankkeen toteuttajaorganisaatiot:

  • Turun kaupungin sivistystoimiala (ammatillinen koulutus, aikuiskoulutus ja Turun oppisopimustoimisto)
  • Turun Aikuiskoulutuskeskus
  • Koulutuskeskus Salpaus
  • Bovallius-ammattiopisto Turku
  • Keskuspuiston ammattiopisto

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke toteutetaan vuoden 2017 aikana.

Tapahtumat:

Potkua pedagogiikkaan -tilaisuus Turussa 15.11.2017. Tilaisuuden yhdessä työpajassa esitellään Vauhtia työllistymiseen -hankkeen tuloksia. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu 31.10. mennessä tästä».

Kielitietoisuus tutuksi -koulutus 25.4.2017. Koulutuksen ohjelma»

Kiitos koulutukseen osallistuneille. Vastaa lyhyeen palautekyselyyn tästä»

Lataa Jenni Alisaaren powerpoint-esitys tästä»
(Linkki aukeaa GoogleDriveen, josta tiedoston voi ladata omalle koneelle.)

Katso koulutustilaisuuden tallenne tästä».

Kehittämispäivä 11.5.2017
, laivaristeily Turku-Maarianhamina-Turku. Katso päivän ohjelma».

Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat ja erityinen tuki 12.9.2017. Lataa esitysmateriaali tästä».

 

Tallenteet:

Maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen, Maija-Leena Pusa 29.3.2017 Katso tästä» (Kesto kokonaisuudessaan 1 tunti 34 minuuttia.)

Kielitietoisuus tutuksi, Jenni Alisaari 25.4.2017. Katso tästä».

Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat ja erityinen tuki, Marsa Perttula 12.9.2017. Katso koulutustallenne tästä». (Kesto kokonaisuudessaan n. 2 tuntia 42 minuuttia.)

Lisätietoja:
Projektikoordinaattori Mika Salonen
puh. 040 162 8450, etunimi.sukunimi@turku.fi