VetoVoimaa teknologia-aloille

vetovoimaa_rahoittaja

Hankkeen tavoitteena on lisätä teknologia-alojen koulutuksen vetovoimaisuutta Varsinais-Suomessa

 • osallistamalla nuoria sekä hyödyntämällä heidän osaamistaan ja asiantuntijuuttaan hankkeen kehittämistyössä
 • lisäämällä uusia nuorten itsensä näköisiä tapoja ja keinoja markkinoida alan koulutusta ja työllistymismahdollisuuksia
 • lisäämällä ja monipuolistamalla oppilaitos-yritysyhteistyön muotoja ja keinoja
 • luomalla koko maakunnan kattava kummiyritysverkosto

Hankkeen kohderyhmänä ovat

 • yläkouluikäiset nuoret ja heidän vanhempansa
 • toisen asteen opiskelijat (ammatillinen ja lukiokoulutus)
 • koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret
 • opetus- ja ohjaushenkilöstö perus- ja toisella asteella
 • muut nuorten ohjauksesta vastaavat tahot (esimerkiksi nuorisotyö, nuorisotoimi, etsivä nuorisotyö, nuorten työpajat, te-toimisto)
 • alueen yritykset ja yritysten työntekijät

Hankkeen toteuttavat:

 • Turun kaupungin sivistystoimiala, projektitoimisto ja ammatillinen koulutus
 • Salon seudun koulutuskuntayhtymä
 • Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
 • Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Raision seudun koulutuskuntayhtymä
 • Koneteknologiakeskus Turku Oy
 • Turun ammattikorkeakoulu Oy

Katso hankkeen hyvät käytännöt täältä:

Vetovoimaisuuden lisääminen ammatillisessa koulutuksessa -käsikirja

Käsikirjan englanninkielisen version löydät täältä

 


KOMEa tulevaisuus2

hankkeen KOMEa tulevaisuus -kampanja nuorille

KOMEa tulevaisuus facebookissa »

KOMEa tulevaisuus instagramissa »


 

Hankkeen toteutusaika 1.7.2015–30.6.2018
Hankkeen rahoituksesta vastaavat Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen Ely-keskus ja toteuttajaorganisaatiot.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Anu Parantainen
anu.parantainen@turku.fi, p. 044 907 3475