Osuva ohjaus

Osuva Ohjaus – Opinto-ohjauksen ja tukipalveluiden  kokonaisvaltainen kehittäminen sekä valintaperusteiden ja järjestelmien käyttöönoton tuki

Hankkeen keskeiset tavoitteet:
Tavoitteena on ammatillisen koulutuksen läpäisyn edistäminen ja keskeyttämisten vähentäminen tehostamalla opinto-ohjausta ja siihen liittyvien laatukriteerien käyttöä ja verkostoyhteistyötä sekä kehittämällä opiskelijoiden kokonaisvaltaisia tukipalveluita. Lisäksi tavoitteena on tukea yksilöllisten tutkinnon suorittamistapojen toteutumista.

Hankkeen tavoitteena on lisäksi hyödyntää ja ottaa käyttöön aikaisemmissa hankkeissa kehitettyjä hyviä käytäntöä (esim. Valmis-, Joustavasti jatkoon- ja Motivoimaa-hankkeet).

Hankkeen toimenpiteet:
Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet on jaettu kahteen kokonaisuuteen.

Työkokonaisuus 1: Hyvän ohjauksen kriteerien käyttöönotto ja niiden toteutumisen arviointi

Hyvän ohjauksen kriteereiden tavoitteena on tukea ohjauksen korkeaa laatua ja monipuolista tarjontaa sekä varmistaa laadukkaan ohjauksen saatavuus asuinpaikasta ja olosuhteista riippumatta. Hankkeessa tullaan vertaiskehittämisen ja -arvioinnin avulla kehittämään kriteerien jalkautumista osaksi oppilaitosten arkea.

Työkokonaisuus 2: Opiskelijoiden oppimistaitojen kehittäminen sekä opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen

Yhtenä keskeisenä toimenpiteenä opintojen keskeyttämisen ehkäisemisessä ja läpäisyn edistämisessä on ohjaus- ja opetustapojen kehittäminen ja käyttöönotto, jotka tukevat erilaista tukea tarvitsevia oppijoita. Opintojen keskeytyminen alkuvaiheessa on ongelma, johon usein syynä ovat haasteet opiskella valitulla alalla (puutteet opiskelutaidoissa tai elämänhallinnassa), motivaation puute sekä sitoutumattomuus opintoihin ja/tai oppilaitokseen.

Hankkeen kohderyhmät:
Kohderyhminä ovat hankeverkoston oppilaitosten perustutkintojen opiskelijat, joiden opinnot ovat vaarassa keskeytyä tai pitkittyä. Erityisenä kohderyhmänä on erilaista tukea tarvitsevat opiskelijat, joilla on vaikeuksia opintoihin kiinnittymisessä ja opinnoissaan edistymisessä. Oppilaitoskohtaisesti pilottikoulutusaloiksi on valittu ne, joissa opintojen keskeyttäminen on erityisen suurta ja joissa ohjaus- ja tukipalveluiden kehittämiselle on merkittävä tarve.

Opinto-ohjauksen hyvien kriteerien käyttöönoton ja niiden toteutumisen arvioinnissa sekä hankkeen tulosten levittämisen kautta kohderyhmänä ovat kaikki koulutusalat. Lisäksi hankkeen levittämisen ja juurruttamisen osalta tärkeänä kohderyhmänä ovat opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä oppilaitosten johto.

 

Toteuttaja:
Turun kaupungin sivistystoimiala (hallinto)/ Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen koulutus/ Raision seudun koulutuskuntayhtymä/ Peimarin koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Livia/ Salon seudun koulutuskuntayhtymä/ Lounais-Suomen ammattiopisto/ Turun ammattiopistosäätiö

Rahoittaja:
Opetushallitus

 

Yhteyshenkilö:
Heidi Hakkarainen, projektikoordinaattori
heidi.hakkarainen@turku.fi, p. 0401483407