Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakson hyvien käytäntöjen koonti

Hankkeen tavoitteena on koota alueellisesti vuosina 2014–2015 toteutetuissa oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksohankkeissa kehitetyt hyvät käytännöt ja toimintamallit yhdeksi hyvien käytäntöjen kokonaisuudeksi ja sähköiseksi julkaisuksi. Tarkoituksena on, että koonti hyödyntää ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (Valma) työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen -osaa. Lisäksi tavoitteena on hankkeen myötä syntyvien uusien ja jo olemassa olevien yhteistyöverkostojen avulla levittää ja juurruttaa eri puolilla Suomea kehitetyt hyvät käytännöt ja toimintamallit myös muiden toimijoiden käyttöön.

Hankkeen valtakunnallisena koordinaattorina on Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Turun kaupungin sivistystoimiala vastaa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien hyvien käytäntöjen koonnista ja markkinoinnista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke on alkanut joulukuussa 2015 ja päättyy vuoden 2016 lopussa.

Hankkeen tuloksena syntyvään internetsivusto löytyy osoitteessa valmastatyöelämään.fi.

Lisätietoja:
projektikoordinaattori Mika Salonen
puh. 040 162 8450, mika.salonen@turku.fi