Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso

Opsostartti eli Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso Turun ammatti-instituutissa

Opsostartti eli Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso on yksi polku Valma-koulutuksessa. Puolivuotinen Opsostartti toteutettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2014 ja keväällä 2015 käynnistyi toinen Opsostartti koulutus. Opsostarttia rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opsostartissa työskentelee työparina ohjaaja ja opettaja.

Opiskelijat voivat hakeutua Opsostarttiin muiden nivelvaiheen koulutusten kautta. Koulutukseen voi hakeutua myös ulkopuolelta, mutta opiskelijoilta on edellytetty osallistumista Valman yhteiseen orientaatiovaiheeseen. Opsostartin käytyään opiskelija saa 6 lisäpistettä ammatillisen koulutuksen yhteishakuun. Opsostartti on tarkoitettu ilman ammatillista perustutkintoa oleville nuorille, joita opiskelu oppisopimuksella kiinnostaa.

Nykyisin Opsostartti on valinnainen osa ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulusta.

Koulutuksen runko:

 • Orientaatio
 • Oppisopimuskoulutukseen ja työelämään perehdyttävät opintokokonaisuudet
 • Ammatinvalinta
 • Työnhakuvalmennus
 • Työharjoittelua 8 viikkoa, joiden aikana 1 päivä koulua/viikko sekä etätehtävät
 • Matematiikkaa, englantia, äidinkieltä, opintojen ohjausta, liikuntaa ja terveystietoa

 

Ohjaajan työnkuva

Opsostartissa työskenteli työparina ohjaaja ja opettaja. Ohjaajan rooli koettiin tärkeäksi, koska hän antoi henkilökohtaista tukea nuorille. Alla lista ohjaajan työnkuvasta Opsostartissa.

 • Ottaa vastaan uudet opiskelijat ja hoitaa heidän kanssaan käytännön asiat
 • Mukana Opsostartin oppitunneilla
 • Oppilaiden yksilöohjaus
 • Työharjoittelu ja käynnit työpaikalla: sopimuksen tekeminen, käynnit harjoittelun aikana ja loppuarviointikeskustelut (yhteistyössä työpaikkaohjaajan ja opiskelijan kanssa) sekä opiskelijan ”tuki ja turva”
 • Opiskelun edistymisen seuranta yhdessä opettajan kanssa
 • Oppilaiden jälkiohjaus
 • Sähköisen materiaalin tuottaminen (Moodlessa Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso – materiaalit)
 • Kehittäminen ja hanketyö

 

Onnistumisia ja haasteita

Opsostartin opiskelijoilta sekä työharjoittelujaksojen työnantajilta on kerätty palautetta koulutuksen hyödyllisyydestä ja onnistumisesta. Alla palautteista saatuja kommentteja:

Onnistumisia

 • Koulutuksissa on ollut hyvä ryhmähenki
 • Nuoret ovat itse löytäneet työharjoittelupaikat – ohjatusti ja tuetusti
 • Työharjoittelut ovat sujuneet hyvin
 • Nuorille on selvinnyt mitä haluavat lähteä opiskelemaan
 • Palaute työnantajilta on ollut pääasiassa positiivista
 • Hyödyllisiksi koettiin erityisesti työnhakuvalmennus ja työharjoittelut

Haasteita

 • Työmarkkinatilanne
 • Oppisopimuspaikan löytäminen
 • Koulutuksen tuntemattomuus
 • Rahoitus ja ohjausresurssi työnantajalle
 • Kohderyhmän haasteet
 • Työnantajan sitoutuminen kolmeksi vuodeksi
 • Kevään koulutuksessa koettiin yhteishaun jälkeinen harjoittelu hieman turhaksi, koska päätös oli tehty

 

Oppien työpaikalla -lehti »

 

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso osana monityönantajamallia

Keväällä 2013 Turun oppisopimustoimisto alkoi kehittää yhteistyössä Turun ammatti-instituutin lähihoitajakoulutuksen kanssa uutta, peruskoulun vasta päättäneille nuorille suunnattua mallia suorittaa tutkinto opetussuunnitelmaperusteisena oppisopimuskoulutuksena. Keskeistä mallin toteutuksessa oli taata nuorille opiskelupaikka oppilaitoksesta, jos määräaikainen työsuhde oppisopimuksen solmineeseen työpaikkaan päättyy kesken koulutuksen. Koulutusvastuun jakautuessa usealle eri työnantajalle näyttäytyi oppisopimus myös yritysten näkökulmasta kannattavana vaihtoehtona hankkia uutta työvoimaa.

Monityönantajamallin osana on oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso. Tämän ennakkojakson avulla pyrittiin laskemaan oppisopimuksen aloituskynnystä koulutustakuun piirissä oleville nuorille, jotta he voisivat aloittaa oppisopimuksen totuttua kevyemmällä työnantajan sitoutumisella. Oppisopimus-toimiston tavoitteena oli myös madaltaa eri koulutusmuotojen raja-aitoja ja kokeilla oppisopimusmuotoista koulutusta myös opetussuunnitelmaperusteisissa opinnoissa. Samalla saataisiin joustavuutta ammatillisen koulutuksen toteutukseen.

Monityönantajamallin oppisopimuksen ennakkojakson julkaisu »