Opetushallituksen opinto-ohjaushankkeiden valtakunnallinen koordinointi

Valtakunnallisen koordinointihankkeen tavoitteena on koordinoida Opetushallituksen vuoden 2015 hakuryhmään 4 (Osaamisperusteisen, yksilöllisen ja joustavan ammatillisen peruskoulutuksen uudistusten toimeenpanon tuki) kuuluvan painopisteen 3 (Opinto-ohjauksen ja tukipalvelujen kokonaisvaltainen kehittäminen sekä valintaperusteiden ja järjestelmien käyttöönoton tuki) hankkeiden toimintaa, vahvistaa hankkeiden vaikuttavuutta ja lisätä niiden välistä yhteistyötä, tukea hanketulosten ja hyvien käytäntöjen leviämistä sekä kehittää uusia toimintamalleja vertaiskehittämisen ja -oppimisen tueksi.

Lisätietoa valtakunnallisista ja paikallisista tilaisuuksista sekä hankkeissa kehitettyjen hyvien käytäntöjen kuvaukset löydät Läpäisy.fi-sivustosta »

Lisätietoja:
projektikoordinaattori Mika Salonen
puh. 040 162 8450, mika.salonen@turku.fi