OMPPU – Ohjausta maahanmuuttajan perusopetuspolulle

rahoittajat_esrelyvipuvoimaaOMPPU – Ohjausta maahanmuuttajan perusopetuspolulle -hankkeen päätavoitteena on kehittää osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä yksilöllisiä ja tehokkaita opintopolkuja oppivelvollisuusiän ylittäneille maahanmuuttajille. Tarkoitus on luoda maahanmuuttajien perusopetukseen valtakunnallisesti tehokas ja nousujohteinen polku luku- ja kirjoitustaidottomien opetuksesta päättötodistukseen. Projektin toteutukseen osallistuvat Tampereen kaupunki, Touko Voutilaisen koulusäätiö (Eiran aikuislukio), Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Oulun kaupunki, Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikkö ja kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö sekä Turun kaupunki. Projektia hallinnoi Tampereen kaupunki.

Päätavoitteeseen pyritään toteuttamalla seuraavat osatavoitteet:
• Kehitetään valtakunnallisesti levitettävä osaamiskartoitusmalli, jolla pyritään mahdollisimman tehokkaasti ja opiskelijan etenemistä tukevalla tavalla tunnistamaan ja tunnustamaan maahanmuuttajien aiemmin hankittu yleissivistävä osaaminen (todistusten rinnastaminen, osaamisen näytöt)
• Tehostetaan ja nopeutetaan opiskelijoiden poluttamista oikeaan perusopetuksen vaiheeseen sekä sujuvoitetaan siirtymistä aikuisten alkuvaiheen perusopetuksesta varsinaiseen perusopetukseen kartoittamalla ja poistamalla päällekkäisyyksiä opinnoissa, luomalla yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja perusopetuksessa sekä yhdenmukaistamalla eri perusopetuksen vaiheiden toimintakulttuuria. Osaamiskartoituksen avulla opiskelija voidaan ohjata myös muuhun omaa osaamistasoaan vastaavaan koulutukseen.
• Vahvistetaan ja yhdenmukaistetaan valtakunnallisesti aikuisten perusopetuksen rakennetta paikalliset toimintaympäristöt huomioiden.
• Yhdistetään aikuisten varsinainen perusopetus ja alkuvaiheen perusopetus/valmistava perusopetus saumattomaksi kokonaisuudeksi, jossa joustavat ja yksilölliset opintopolut toteutuvat ja joka johtaa nopeammin ja tehokkaammin perusopetuksen päättötodistukseen ja sitä kautta jatko-opintoihin ja työelämään
• Kehitetään ja päivitetään opettajien, ohjaushenkilöstön, kotouttamistehtävissä toimivien ja kotouttamissuunnitelmia

Hankkeen toiminta-aika on 1.10.2016 – 31.7.2019 ja hanke on Euroopan sosiaalirahaston, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja toteuttajaorganisaatioidensa rahoittama.

Lisätietoja:
Projektikoordinaattori Mika Salonen
Turun kaupungin sivistystoimiala
puh. 040 162 8450
etunimi.sukunimi@turku.fi