NOPSA – NOPEA AMMATILLINEN VÄYLÄ TYÖELÄMÄÄN

NOPSA-hankkeella haetaan ratkaisua ammatillisesta koulutuksesta jatko-opintoihin siirtymisen sujuvoittamiseen ja työelämään johtavan opintopolun nopeuttamiseen kehittämällä opetusta, ohjausta sekä ammatillisen koulutuksen ja korkea-asteen välistä yhteistyötä opiskelijoiden ja opettajien kesken. Hankkeen toimenpiteet kohdennetaan tekniikan ja liikenteen aloille, joilla Ammattibarometrin mukaan on ennakoitavissa osaajapulaa. Yhteistyössä edistetään myös tekniikan- ja liikenteenalojen vetovoimaa.

NOPSA koostuu kolmesta työpaketista, jotka perustuvat KARVI:n 2016 julkistaman Liikettä niveliin -arviointiselvityksen esiin nostamiin sekä toteuttajaverkostossa ilmeneviin kehittämistarpeisiin:

Työpaketti 1: Ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön kehittäminen
Työpaketti 2: Yksilölliset joustavat opintopolut kohti korkea-astetta
Työpaketti 3: Kielten oppimisen polkuopintomallit.

Hankkeen toteuttajaverkoston muodostavat ammattikorkeakoulut Centria, HAMK, SAMK, TAMK, TuAMK sekä ammatilliset oppilaitokset Amisto, Tredu, Turun ammatti-instituutti ja WinNova. Hankkeen tuloksena syntyy malleja tunnistaa ja tunnustaa osaamista sekä hyödyntää digitaalisia ratkaisuja opiskelun ohjauksessa ja osaamisen näkyväksi tekemisessä. Lisäksi syntyy toisen ja korkea-asteen oppilaitosten yhteistyössä suunniteltuja ja toteutettuja opintoja tekniikan ja liikenteen aloilla, uraohjauksen valmennusohjelma ammatillisille opettajille ja kielten oppimiseen uusia malleja digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Syntyvät mallit on tarkoitettu hyödynnettäviksi valtakunnallisesti.

Hankkeen keskeisenä kohderyhmänä ovat ammattiin opiskelevat niin ammattikorkeakoulussa kuin ammatillisessa oppilaitoksessa sekä opetus- ja ohjaushenkilökunta. Erityinen huomio on eri tavoin lahjakkaiden, nopeiden oppijoiden, potentiaalisten tulevaisuuden huippuosaajien kohdalla.

Hankkeen toiminta-aika on 1.10.2016 – 31.7.2019 ja hanke on Euroopan sosiaalirahaston, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen ja toteuttajaorganisaatioiden rahoittama. Hankkeen päätoteuttaja ja koordinaattori on Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK).

Lisätietoja:
Projektikoordinaattori Jasmin Al Kurdi
Turun kaupungin sivistystoimiala
puh: 040 169 9332
jasmin.alkurdi@turku.fi