LukioTEKO

rahoittajat_esrelyvipuvoimaa
Lukion työelämäyhteistyön kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on kehittää lukio-opiskelijoiden, lukioiden opettajien ja opinto-ohjaajien, korkeakoulujen sekä työelämän yhteistyönä

 • uusia työelämälähtöisiä lukiokursseja ja oppimisympäristöjä
 • työelämälähtöisten projektien, oppimis- ja kehittämistehtävien tarjotinmalli, joka mahdollistaa korkeakouluopintojen suorittamisen jo lukioaikana
 • lukioiden työelämäkehittäjät -verkosto ja yhteistyömalli

Lue lukiolaisten ja heidän opettajiensa kokemuksista työelämä- ja korkeakouluyhteistyöstä: LukioTEKO-blogi

Katso hankkeen tulokset tästä

Lue Tulevaisuuden lukiotekoja -julkaisu tästä

Hankkeen toimenpiteet edistävät

 • lukio-opiskelijoiden tietämystä jatko-opinnoista ja työelämästä
 • lukio-opintonsa päättäneiden siirtymistä työelämään ja jatko-opintoihin
 • lukio-opettajien työelämäosaamista
 • lukioiden työelämän ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä

Hankkeen kohderyhmänä ovat

 • lukio-opiskelijat
 • lukioiden opettajat ja opinto-ohjaajat sekä johto
 • yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä johto
 • alueen yritykset ja yritysten työtekijät

Hankkeen toteuttajaorganisaatiot:

 • Turun kaupungin sivistystoimiala / lukiokoulutus
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Turun yliopisto
 • Tampereen kaupunki / lukiokoulutus
 • Vaasan kaupunki / lukiokoulutus
 • Kaarinan kaupunki / Kaarinan lukio

LukioTEKO_logo-04Hanke alkoi 1.2.2016 ja se päättyy 31.7.2018. Hankkeen rahoituksesta vastaavat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Jaana Kilpinen
Turun kaupungin sivistystoimiala, projektitoimisto
Yliopistonkatu 27, 20100 Turku
p. 050 428 3154 tai etunimi.sukunimi@turku.fi