Lisää tukea tutkinnon suorittamiseen ja työelämään siirtymiseen

Hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisten oppilaitosten erityisopetusta niin, että se entistä tehokkaammin tukee erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden läpäisyä sekä työelämään siirtymistä. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten, joilla on haasteita niin opinnoissa etenemisessään, että työssäoppimisen suorittamisessa kuin myös työllistymisessä, määrä ammattillisessa koulutuksessa on kasvanut jatkuvasti.

Ammatillisen koulutuksen haasteena on perusopetuksen järjestämismallin muuttuminen kolmiportaiseksi, jolloin yhä suurempi osa tukea tarvitsevista nuorista sijoittuu tehostetun tuen piiriin ja tämä ei tule ilmi nuoren hakiessa jatko-opintoihin. Osittain tästä tunnistamisen vaikeudesta johtuen ammatillisessa koulutuksessa ei aina riittävän ajoissa osata tarttua näihin opiskelijoihin ja heidän tuen tarpeeseensa. Tämä näkyy erityisopiskelijoiden selvästi korkeammassa keskeyttämismäärässä.

Näiden haasteiden vuoksi hankkeen tavoitteena on kehittää ja ottaa käytäntöön toimintamallit, joiden avulla:

  • tukea tarvitsevat opiskelijat tunnistetaan mahdollisimman varhain
  • opintojen aikaista tukea voidaan antaa mahdollisimman yksilöllisesti, hyödyntäen erilaisia oppimisen apuvälineitä ja opetusmenetelmiä
  • opiskelijan työelämään siirtyminen tapahtuu tarvittavin tukitoimin

Hanke toteutetaan verkostohankkeena, jossa mukana ovat:

  • Turun kaupungin sivistystoimiala / ammatillinen koulutus
  • Raision seudun koulutuskuntayhtymä RASEKO
  • Salon seudun koulutuskuntayhtymä
  • Turun kristillisen opiston säätiö
  • Peimarin koulutuskuntayhtymä
  • Lounais-Suomen ammattiopisto Novida

Bovallius-ammattiopisto toimii hankkeessa konsultoivassa roolissa tarjoten ostopalvelun ja vertaiskehittämisen kautta omaa vahvaa ammatillisen erityisopetuksen osaamistaan ja asiantuntijuuttaan. Hankkeen toimenpiteet tukevat nuorisotakuun toteutumista vähentämällä ammatillisen koulutuksen keskeytymisiä sekä vahvistamalla nuorten työelämäyhteyksiä.

Lisätietoja:
Projektikoordinaattori Liisi Mattila
puh. 0401283702, liisi.mattila@turku.fi