#ICT-Knowhow

Kevään 2015 alussa alkaneen #ICT-Knowhow -hankkeen tarkoituksena on vahvistaa toisen asteen koulutuspaikkaa vaille jääneiden tai koulutuksen keskeyttäneiden nuorten ICT-taitoja yksilökohtaisten tarpeiden pohjalta. Taitojen vahvistaminen tehdään laatimalla ICT-taitoja mittaava testi, joka on suunnattu erityisesti hankkeen kohderyhmälle. Testin lisäksi hankkeen tarkoituksena on luoda helposti saavutettavia ja käyttöönotettavia ICT-taitojen opiskelupaketteja opiskelijan eri osaamistasoille.
#ICT-Knowhow -hankkeen hallinnoija on Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuslaitos RUSE. Hankkeen osatoteuttajina Turun ammatti-instituutin lisäksi ovat Kaarinan Nuoret Pajamestarit ry, Länsirannikon Koulutus Winnova ja Raision Seudun koulutuskuntayhtymä.

Tarkoituksena on että opiskelija tekee opintojen alussa ICT-taitoja mittaavan testin. Testin jälkeen opiskelija keskustelee opettajan kanssa siitä, mitä aihealueita oppilaan kannattaa vielä opiskella lisää. Opiskelija tekee hänelle valikoidut harjoitustehtävät, joiden avulla hän kehittää taitojaan. Opiskelupaketin suorittamisen jälkeen hän osallistuu testiin uudelleen.
Testi ja opiskelu toteutetaan Turun ammatti-instituutin mallissa liittämällä ne opintoihin:

  • Tietokoneen peruskäyttötaidot – tietotekniikan perusteet
  • Työvälineosaaminen – tietotekniikka
  • Viestintä – viestintä ja vuorovaikutustaidot

Puutteelliset ICT-taidot näkyvät laajasti kaikissa opinnoissa, joten ICT-taitojen oppiminen auttaa myös muita opintoja kuin pelkästään tvt-opintoja. Näin ollen niiden testaus ja koulutus kannattaa sitoa opiskeltaviin opintoihin. Eri opintoja hyödyntämällä opiskelijan osaamisen lähtötaso, oppimisen edistyminen ja opiskelijan tukitarve saadaan luonnollisella tavalla niiden opettajien tietoon, jotka opiskelijan kanssa ovat yhteistyössä.

Hankkeen esittelysivut: rosa.utu.fi/ictknowhow
Hankkeen opiskelusivusto: rosa.utu.fi/ictpolku

#ICTknowhow-hanke toimii Euroopan sosiaalirahaston tuella 1.1.2015–31.12.2016

Lisätietoja:
Projektikoordinaattori, Julia Toivonen
Puh. 050 463 8429, etunimi.sukunimi@utu.fi

Projektikoordinaattori (Turun ammatti-instituutti), Juha Pusa
Puh. 044 907 3142, etunimi.sukunimi@turku.fi