Hyvä PORE – positiivisen rakennemuutoksen tukeminen koulutuksen keinoin

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön uusia toimintamalleja ja käytänteitä, jotka vastaavat Lounais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen luomiin työvoima- ja osaamistarpeisiin. Kehittämistyössä hyödynnetään yritysten tarpeista lähtevää työpaikalla järjestettävää koulutusta, yritys-työpaikkalähtöisiä oppimisratkaisuja sekä yritysten rekrytointeja tukevia osaamisen kartoitus- ja kehittämispalveluita. Tavoitteena on kehittää uusia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja, joilla työpaikkoja voitaisiin entistä tehokkaammin hyödyntää henkilöstön ja rekrytoitavien henkilöiden osaamisen kehittämisen ympäristönä.

Hanke toteutetaan Lounais-Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjien laaja-alaisena yhteistyönä. Hankkeen toteuttajaorganisaatiot ovat seuraavat:

  • Turun kaupungin sivistystoimiala (hallinnoiva organisaatio)
  • Turun Aikuiskoulutussäätiö / Turun Aikuiskoulutuskeskus
  • Raision seudun koulutuskuntayhtymä
  • Salon seudun koulutuskuntayhtymä
  • Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
  • Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
  • Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu
  • TAO, Turun Ammattiopistosäätiö

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten ja muiden oppilaitosten kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään myös valtakunnallisesti muiden ammatillisten oppilaitosten ja toimijoiden kanssa esimerkiksi positiivisen rakennemuutokset toimintamallien ja kehitettyjen hyvien käytäntöjen levittämisen osalta.

Hankkeen toteutusaika 1.12.2017 – 31.12.2019

Hankkeen rahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tuire Raudaskoski
Turun kaupungin sivistystoimiala
puh: 040 486 0835
tuire.raudaskoski@turku.fi

Projektikoordinaattori Laura Laitinen
Turun kaupungin sivistystoimiala
puh: 040 596 4657
laura.laitinen@turku.fi