Avoimet ammatilliset opinnot

Hankkeen tavoitteena on selvittää, mitä AAVA-hankkeessa vuosina 2015–18 kehitetyn

Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun (www.avoimetammatillisetopinnot.fi) laaja valtakunnallinen käyttöönotto edellyttää testaamalla palvelun käyttöönottoa ammatillisten oppilaitosten laajassa kumppanuusverkostossa. Tavoitteena on kehittää niitä sujuvia siirtymiä edistäviä toimintamalleja ja yhteistyömuotoja, joissa hyödynnetään avointen ammatillisten opintojen palvelua.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun
– käyttöönoton testaaminen ja laajentaminen
– kehittäminen yhteisten tutkinnon osien ja ammatillisten tutkinnon osien opintokokonaisuuksien suorittamisen mahdollistamiseksi
– käyttöönottoa tukevien toimintamallien ja yhteistyömuotojen kehittäminen sujuvien siirtymien mahdollistamiseksi
– vaikuttavuuden ja laajan valtakunnallisen käyttöönoton edellytysten arviointi
– valtakunnallinen markkinointi ja levittäminen

Hankkeen kohderyhmänä ovat ammatillisten oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä oppilaitosten ulkopuolella nuorten ja aikuisten ohjaamisesta vastaavien tahojen henkilöstö.

Hankkeen toteuttajaorganisaatiot:

  • Turun kaupungin sivistystoimiala / ammatillinen koulutus
  • Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
  • Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
  • Oulun seudun koulutuskuntayhtymä / Oulun seudun ammattiopisto
  • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
  • Salon seudun koulutuskuntayhtymä / Salon seudun ammattiopisto
  • Vantaan kaupunki / Vantaan ammattiopisto Varia

Hanke alkoi 1.4.2018 ja se päättyy 31.12.2020. Hankkeen rahoituksesta vastaavat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Annina Laaksonen
Turun kaupungin sivistystoimiala
Suunnittelu- ja kehittämispalvelut, projektitoimisto
Yliopistonkatu 27, 20100 Turku
p. 040 637 4755 tai etunimi.sukunimi@turku.fi