ANKKURI-hanke

ANKKURI-hankkeen tarkoituksena on luoda uudenlaisia, matalan kynnyksen toimintamalleja ammattikoululaisten elintapaohjaukseen sekä päihteiden käytön ennaltaehkäisyyn ja lopettamisen tueksi.

Operatiivisen tason toimintamallit ohjaavat kehittämistyöhön osallistuvien kuntien ja alueellisten toimijoiden sekä järjestöjen yhdyspinnalla olevan ammatillisen koulutuksen ehkäisevän päihdetyön johtamis- ja yhteistyökäytäntöjen määrittämistä.

Hankkeen päätavoitteet:
• uusien toimintamallien luominen tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä alkoholin käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisemiseen ja käytön lopettamisen tukemiseen,
• olemassa olevien toimintamallien kehittäminen kuntien palveluissa ja paikallisyhteisöissä,
• kuntien hyvinvointijohtamisen vahvistaminen kehittämällä kuntien, alueellisten toimijoiden ja järjestöjen yhdyspinnalla olevien toimintamallien johtamis- ja yhteistyökäytäntöjä ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta.

ANKKURI –hankkeen toteuttajat:
– Turun ammattikorkeakoulu (koordinointi)
– Turun ammatti-instituutti TAI
– Lounais-Suomen Syöpäyhdistys LSSY

ANKKURI-hanketta rahoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Terveyden edistämisen määrärahalla. Terveyden edistämisen määräraha on harkinnanvarainen, vuosittain haettavaksi julkaistava rahallinen tuki. Määrärahasta myönnetään valtionavustuksia 1-3 vuotta kestäviin terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeisiin sekä terveyden edistämisen tukeviin tutkimushankkeisiin ja ohjelmiin. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2020 – 31.10.2022.Katso myös ANKKURI-hankkeen kotisivut: https://ankkuri.turkuamk.fi/.

Lisätietoja:
Turun ammatti-instituutin koordinaattori
Miia Lehtonen
Turun kaupungin konsernihallinto
miia.m.lehtonen@turku.fi