Englantilaisen koulun mentoriohjausmalli

Englantilaisen koulun mentoriohjausmalli

Tänä syksynä 2018 Englantilaisen koulun lukiossa otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön mentoriohjausmalli lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ohjauksessa. Ajatus mentoriohjausmallista syntyi, kun yksi englannin kielen opettajistamme vieraili Erasmus+ -projektin kautta espanjalaisessa, Colegio María Teresa -koulussa. Koulussa oli käytössä samankaltainen ohjelma, jossa opettajat toimivat pienryhmien ohjaajina ja tapasivat ryhmiään tai ryhmänsä opiskelijoita usein ja säännöllisesti. Tapaamisten kestot olivat lyhyitä ja niiden luonne epämuodollinen. Ohjelma nähtiin koulussa hyvin vahvasti osana koulutyötä ja koulutusta. Ohjaaminen tapahtui usein satunnaisesti, käytävillä ym. eikä se edellyttänyt suurta suunnittelutyötä.

Koimme, että malli voisi toimia hyvin koulussamme ja auttaa myös heikompia opiskelijoita selviytymään lukio-opinnoistaan, joten päätimme kokeilla mallia koulussamme.

Mentoriohjelmassa ohjaaja tapaa opiskelijoitaan useammin, tutustuu heihin paremmin ja näin myös ohjaaminen ja avun antaminen helpottuu. Opiskelijat opitaan tuntemaan kokonaisvaltaisemmin, ja taustasyitä heidän toiminnalleen osataan paremmin tulkita ja ymmärtää. Opiskelijalle tulee tunne siitä, että hän on tärkeä ja meitä aidosti kiinnostaa miten hänellä menee. Mentori toimii opiskelijan “valmentajana” – hän auttaa asettamaan tavoitteita ja kannustaa niiden saavuttamisessa.

Mentoreina toimivat aineenopettajat ja mentoroitavien määrä tulisi olla enintään kymmenen opiskelijaa/mentori. Riippuen koulun koosta, mentoriryhmät voivat olla olemassa yhdestä vuodesta jopa kolmeen vuoteen. Tapaamisia oman mentoriryhmän tai sen yksittäisten opiskelijoiden kanssa tulisi olla ensimmäisen jakson aikana vähintään kaksi, muissa jaksoissa vähintään kerran. Ensimmäinen ohjauskerta voi olla pidempi, mutta muiden kesto 15-30 minuuttia (paitsi jos jotain tärkeää nousee keskusteluun). Ohjauksen paikka voi olla mikä tahansa avoin tila; kouluruokala/kahvila, välituntialueen sohvat, toimisto – tärkeintä on, että opiskelija kokee olonsa mukavaksi. Tapaamisten tunnelman tulisi olla rento.

Englantilaisessa koulussa aloitti syksyllä 2018 60 uutta lukiolaista. Tuo määrä on perinteisesti jaettu kahteen ryhmään, joista molemmilla on oma ryhmänohjaajansa (30 opiskelijaa/ryhmänohjaaja). Ryhmänohjaaja on tavannut ryhmäänsä kerran kuussa 45 minuutin ajan ryhmänohjaustunneilla (osa tunneista on ollut opinto-ohjaajan tai rehtorin pitämiä). Nyt ryhmiä on edelleen kaksi, mutta ne on jaettu myös pienempiin, mentoriryhmiin (yhteensä kuusi). Ryhmä tapaa isona ryhmänä edelleen kerran kuussa (esim. vanhojen tanssien suunnittelu ym.), mutta nyt myös pienemmissä ryhmissä tämän lisäksi. Koko ryhmän ryhmänohjaustunnilla voivat olla kaikki mentorit läsnä, tai he voivat tehdä työnjakoa lukuvuoden ryhmänohjaustunneille.

Toisena lukiovuonna mentoriryhmien koko kasvaa todennäköisesti 20 opiskelijaan, koska muuten opettajia ei riitä koulussamme uusien lukiolaisten mentoreiksi. Koemme, että ensimmäinen lukiovuosi on erityisen tärkeä opiskelumenestyksen takaamiseksi.

Menestyminen lukio-opinnoissa edellyttää opiskelijalta kykyä tasapainottaa kodin, koulun ja sosiaalisen elämän vaatimukset. Mentorikeskusteluissa voidaan käsitellä mm. seuraavia aiheita:

  • opiskelutavat, ammatilliset tavoitteet, opinnoissa eteneminen
  • ystävyys- ja perhesuhteet
  • terveys
  • harrastukset ja vapaa-aika
  • stressiä aiheuttavat tekijät

On kuitenkin huomioitava, että mentorin ei ole tarkoitus yrittää ratkaista mahdollisesti esiin nousevia ongelmia, vaan kuunnella ja ohjata tarvittaessa eteenpäin.

Apuna mentoroinnissa on mentoriohjauslomake (Excel, Google sheet), johon merkitään, kun lomakkeen aihe on keskusteltu. Lomakkeen tavoitteena on auttaa muistamaan, että kaikki tärkeäksi koetut asiat käsitellään jokainen opiskelijan kanssa – muuten joidenkin aiheiden esiin nostaminen voisi tuntua kiusalliselta tai hankalalta. Lisäksi meillä on kehitteillä alkukyselylomake, jonka avulla pyrimme mahdollisimman hyvin tunnistamaan tuen tarpeen jo opintojen alkuvaiheessa ja tarjoamaan opiskelijalle sopivia tukitoimia. Lomakkeet ja muu materiaali julkaistaan blogissa hieman myöhemmin.

Tähänastiset kokemukset mentoriohjausmallin käyttöönotosta ja toimivuudesta ovat pääosin positiivisia. Jatkamme mentoriohjausmallin testaamista, kehitämme työkaluja edelleen ja muokkaamme mallia tarpeen mukaan.

Lisätietoa:

Opinto-ohjaaja Seija Kiiskinen (seija.kiiskinen@engs.fi)

 

Comments are closed.