Browsed by
Kategoria: Yleinen

Stressinhallintakurssilta apua lukiolaisten kuormittuneisuuteen

Stressinhallintakurssilta apua lukiolaisten kuormittuneisuuteen

Turun Suomalaisen yhteiskoulun lukiossa opiskelee tavoitteellisia, ahkeria ja tunnollisia nuoria. Valitettavasti osa heistä kärsii myös jatkuvasta stressistä, joka voi pahimmillaan johtaa uupumiseen. Minut pyydettiin mukaan Erityisesti lukiossa –hankkeeseen syksyllä 2018, ja aloin kehitellä stressinhallintakurssia, joka voisi toimia sekä ennalta ehkäisevänä rokotteena kuormittavaa opiskelustressiä vastaan että lääkkeenä niille nuorille, jotka ovat kovin kuormittuneita. Halusin kurssista rennon ja opiskelijalähtöisen – vastapainoa tavallisille, luentopainotteisille kursseille. Sain mukaan joukon lukiomme opettajia ja muuta henkilökuntaa, jotka tunnistivat kurssin tarpeellisuuden ja innostuivat sen toteuttamisesta. Esittelin suunnitelmaa…

Read More Read More

Entistä enemmän yhteisöllisyyttä Puolalanmäkeen – huoltajat mukana pohtimassa nuoren jaksamista

Entistä enemmän yhteisöllisyyttä Puolalanmäkeen – huoltajat mukana pohtimassa nuoren jaksamista

Puolalanmäen lukiossa Turussa hyvinvoinnin pohtiminen on nostanut esiin kysymyksen, millaista toimintaa opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseksi kaivattaisiin juuri meillä. Tekemistä opiskelijoilla on paljon, ja lisäkursseille ei monella ole mahdollisuutta eikä voimia lähteä, vaikka kiinnostusta vielä olisikin. Näin ollen keväällä 2019 kysyimme hankkeen toimintona kaikilta opiskelijoilta mielipidettä siitä, mitä opiskelijat kaipaavat lukiolta, jotta heidän hyvinvointinsa paranisi. Vastauksia saatiin kaikkiaan 225 kappaletta, ja yhdeksi teemaksi, jota toivottiin enemmän, nousi yhteisöllisyyden lisääminen. Samanlaista toivetta nousi vanhempien puolesta, ja se valikoituikin lopulta lukiomme teemaksi Erityisesti lukiossa…

Read More Read More

Oppimisen tuen tarve ei häviä toisellakaan asteella

Oppimisen tuen tarve ei häviä toisellakaan asteella

Terveisiä Helsingistä Opetushallituksen järjestämästä koulutuksesta ”Oppimisen tuki toisella asteella”. Useiden erinomaisten ja mielenkiintoisten luentojen jälkeen vahvistui entisestään se ajatus, että Erityisesti lukiossa -hanke on tarpeellinen ja ajankohtainen. Kuunneltuamme eri alojen asiantuntijaluentoja vakuutuimme myös siitä, että oma Turun klassillisen lukion koulukohtainen hankkeemmekin osuu johonkin aiheen ytimessä. Turun klassillisen lukion hanketyön tavoitteena on koota opiskelutaitojen info- ja harjoittelupaketti ja käydä se läpi opiskelijoiden kanssa ykkösvuositason ryhmänohjauksissa syksyn ja kevään aikana. Tarkoituksena on ensin kiinnittää huomiota opiskelijoiden arjenhallintaan ja myöhemmin harjoitella metakognitiivisia taitoja….

Read More Read More

Tiedekahvilasta tukea lukio-opintoihin

Tiedekahvilasta tukea lukio-opintoihin

Turun Suomalaisen yhteiskoulun lukiossa (TSYK) käynnistettiin lokakuussa 2018 tiedetutor-toiminta. Tiedetutoreiksi pyydettiin toisen vuosikurssin luonnontiedelinjalla opiskelevia nuoria, joilla olisi aikaa ja halukkuutta auttaa muita lukiolaisia kerran viikossa luonnontieteiden opiskelussa koulupäivän päätteeksi ns. tiedekahvilassa. Mallia tiedetutorointiin saatiin Etu-Töölön lukiosta, jossa tiedetutorointia on harjoitettu jo useiden vuosien ajan. Turun Suomalaisen yhteiskoulun tiedekahvila toimii ruokalan kabinetissa joka tiistai klo 14.35 alkaen. Tiedetutorit tarjoavat osallistujille kahvia ja teetä sekä pikkupurtavaa. Viihtyisän tilan ja leppoisan tunnelman toivotaan tuovan opiskelijoita paikalle. Tiedekahvilaan ei tarvitse ilmoittautua, vaan sinne…

Read More Read More

Englantilaisen koulun mentoriohjausmalli

Englantilaisen koulun mentoriohjausmalli

Tänä syksynä 2018 Englantilaisen koulun lukiossa otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön mentoriohjausmalli lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ohjauksessa. Ajatus mentoriohjausmallista syntyi, kun yksi englannin kielen opettajistamme vieraili Erasmus+ -projektin kautta espanjalaisessa, Colegio María Teresa -koulussa. Koulussa oli käytössä samankaltainen ohjelma, jossa opettajat toimivat pienryhmien ohjaajina ja tapasivat ryhmiään tai ryhmänsä opiskelijoita usein ja säännöllisesti. Tapaamisten kestot olivat lyhyitä ja niiden luonne epämuodollinen. Ohjelma nähtiin koulussa hyvin vahvasti osana koulutyötä ja koulutusta. Ohjaaminen tapahtui usein satunnaisesti, käytävillä ym. eikä se edellyttänyt suurta suunnittelutyötä….

Read More Read More

Erityisesti lukiossa: Hanke on alkanut

Erityisesti lukiossa: Hanke on alkanut

Lukion nykyiset tukitoimet eivät kata kasvavaa, monimuotoista tuen tarvetta. Tuen tarpeessa ovat uuden lukiolain perusteluissakin mainitut opiskelijat, joilla on esimerkiksi luki- ja kirjoitushäiriöstä tai hankalasta perhe- tai muusta elämäntilanteesta johtuvia oppimisvaikeuksia. Toisaalta tukea kaipaavat myös opiskelutaidoiltaan heikot opiskelijat, maahanmuuttajataustaiset opiskelijat tai opiskelijat, jotka ovat esimerkiksi jaksamisen rajaamisen vuoksi vaarassa uupua, kyynistyä tai omaksua kielteisen opiskeluasenteen. Lukioiden erityisopettajaresurssit koetaan usein myös riittämättömiksi. Erityisesti lukiossa: Ohjaus- ja tukitoimien kehittäminen lukiokoulutuksessa –hankkeessa pureudutaan ongelmaan kehittämällä erityisopettajien ja aineenopettajien, opinto-ohjaajien ja ryhmänohjaajien yhteistyötä ja luomalla…

Read More Read More