Browsed by
Kategoria: Turun lukiot

Jännittäminen on osa elämää

Jännittäminen on osa elämää

”Valitse kortti, joka kuvaa oloasi jännittyneenä. Mikä kortti kuvaa oloasi silloin, kun jännittäminen ei enää haittaa sinua?” Jännittäminen on erittäin yleistä; joka kolmas meistä pelkää sosiaalisia tilanteita tai esiintymistä ainakin joskus. Arviolta kymmenellä prosentilla opiskelijoista jännittäminen häiritsee opintojen suorittamista. Kun edessä on itselle haastava tilanne, on jännittäminen täysin normaalia. Jännittämistä ei pitäisikään hävetä tai kieltää. Jännittämisen hyväksyminen auttaa sietämään sitä. Turun Suomalaisen yhteiskoulun lukiossa järjestettiin 1. jaksossa Jännittäminen osana elämää -kurssi lukiolaisille, jotka kärsivät sosiaalisesta jännittämisestä. Kurssilla tutustuttiin omaan jännittämishistoriaan, harjoiteltiin…

Read More Read More

Stressinhallintakurssilta apua lukiolaisten kuormittuneisuuteen

Stressinhallintakurssilta apua lukiolaisten kuormittuneisuuteen

Turun Suomalaisen yhteiskoulun lukiossa opiskelee tavoitteellisia, ahkeria ja tunnollisia nuoria. Valitettavasti osa heistä kärsii myös jatkuvasta stressistä, joka voi pahimmillaan johtaa uupumiseen. Minut pyydettiin mukaan Erityisesti lukiossa –hankkeeseen syksyllä 2018, ja aloin kehitellä stressinhallintakurssia, joka voisi toimia sekä ennalta ehkäisevänä rokotteena kuormittavaa opiskelustressiä vastaan että lääkkeenä niille nuorille, jotka ovat kovin kuormittuneita. Halusin kurssista rennon ja opiskelijalähtöisen – vastapainoa tavallisille, luentopainotteisille kursseille. Sain mukaan joukon lukiomme opettajia ja muuta henkilökuntaa, jotka tunnistivat kurssin tarpeellisuuden ja innostuivat sen toteuttamisesta. Esittelin suunnitelmaa…

Read More Read More

Kerttulin lukion ystävänpäivän etkot

Kerttulin lukion ystävänpäivän etkot

Erityisesti lukiossa -hankkeen puitteissa halusimme järjestää lukiossamme juuri ennen ystävänpäivää eli 13.2.2020 ”ystävänpäivän etkot”: mielestämme kouluumme tarvittiin tilaisuus, jossa kohottaisimme yhteisöllisyyden tunnetta ja antaisimme opiskelijoille matalan kynnyksen tilaisuuden aloittaa tutustumisen uusiin ihmisiin. Ystävänpäivän etkot järjestettiin ruokailun yhteydessä koulumme monitoimisalissa niin, että paikalla oli – ruokailuvuorosta riippuen – aina noin sata opiskelijaa kerrallaan. Opiskelijat eivät siis etukäteen tienneet mistä on kyse, ja jokaisen vierailu monitoimisalissa kesti noin 20 minuuttia (aika nipistettiin oppitunnista). Opiskelijat saapuivat saliin, taustalla soi musiikki, ja yksi opettaja…

Read More Read More

Ryhmänohjaus oppimaan oppimisen tukena

Ryhmänohjaus oppimaan oppimisen tukena

Turun klassillisessa lukiossa koulukohtaisen osahankkeemme tavoitteena on ollut kehittää oppimista palvelevia sisältöjä, jotka ryhmänohjaustuokioiden kautta tavoittavat kaikki opiskelijat ilman, että opiskelijan tarvitsee hakeutua erilliseen pajaan koulupäivän päätteeksi. Koska pilotoimme hanketta ensimmäistä kertaa, ovat koulumme kaikki vuositasot saaneet ryhmänohjauksiinsa samat sisällöt. Jatkossa nämä on tarkoitus kohdentaa 1. vuositason opiskelijoille. Ajatuksena hankkeessamme on aktivoida opiskelijoita oman oppimisensa toteuttajina. Pyrkimyksenä on nostaa tietoisuuteen erilaisia oppimisen keinoja ja opiskelutekniikoita. Koemme tärkeänä tuoda esille opiskelijan omia vaikutusmahdollisuuksia oppimisprosessissa ja muistuttaa opiskelijoita siitä, että oppimiseen liittyviä…

Read More Read More

Kerttulimazing Race – rennosti ja paineettomasti opiskelutekniikoista ja jaksamisesta

Kerttulimazing Race – rennosti ja paineettomasti opiskelutekniikoista ja jaksamisesta

Turun kaupunki on vuosina 2018-2020 mukana hankkeessa Erityisesti lukiossa, jonka myötä on tavoitteena löytää erilaisia keinoja lukiolaisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Totesimme Kerttulin lukiossa, että meidän osaltamme suurimmat haasteet ovat sekä uusiin ihmisiin tutustumisessa että itseltään liikaa vaatimisessa. Monet opiskelijoistamme tulevat lukioomme tuntematta ennalta kenties yhtään muuta saman lukion opiskelijaa; sekä urheilu- että ICT-linjat vetävät puoleensa väkeä kauempaakin. Toisaalta monilla opiskelijoillamme tavoitteet ovat todella korkealla, ja heidän on vaikea hyväksyä omasta mielestään huonoja arvosanoja. Omassa hankeprojektissamme halusimme yhdistää molempien näiden lukiomme kipupisteiden…

Read More Read More

I smedjan får de studerande hjälp med att slutföra sina halvfärdiga uppgifter

I smedjan får de studerande hjälp med att slutföra sina halvfärdiga uppgifter

I Katedralskolan i Åbo har vi byggt upp en så kallad smedja (fi. paja) för att kunna erbjuda stöd  för studerande som har svårt att klara sina uppgifter och samtidigt fångar upp studerande med många halvfärdiga uppgifter och erbjuder dem ett forum för att ta itu med sina utmaningar. Vi hade vårt första smedjetillfälle i december och har fortsatt med dem hela vårterminen. Vi kommer även att fortsätta med verksamheten nästa läsår. Målet med smedjan var att synliggöra skadliga studiestrategier,…

Read More Read More

Tiedekahvilasta tukea lukio-opintoihin

Tiedekahvilasta tukea lukio-opintoihin

Turun Suomalaisen yhteiskoulun lukiossa (TSYK) käynnistettiin lokakuussa 2018 tiedetutor-toiminta. Tiedetutoreiksi pyydettiin toisen vuosikurssin luonnontiedelinjalla opiskelevia nuoria, joilla olisi aikaa ja halukkuutta auttaa muita lukiolaisia kerran viikossa luonnontieteiden opiskelussa koulupäivän päätteeksi ns. tiedekahvilassa. Mallia tiedetutorointiin saatiin Etu-Töölön lukiosta, jossa tiedetutorointia on harjoitettu jo useiden vuosien ajan. Turun Suomalaisen yhteiskoulun tiedekahvila toimii ruokalan kabinetissa joka tiistai klo 14.35 alkaen. Tiedetutorit tarjoavat osallistujille kahvia ja teetä sekä pikkupurtavaa. Viihtyisän tilan ja leppoisan tunnelman toivotaan tuovan opiskelijoita paikalle. Tiedekahvilaan ei tarvitse ilmoittautua, vaan sinne…

Read More Read More