LUMA-Tutor toiminta Jyväskylän Lyseon lukiossa

LUMA-Tutor toiminta Jyväskylän Lyseon lukiossa

LUMA-tutor toimintaa aloitettiin kehittämään Jyväskylän Lyseon lukiossa syksyllä 2017. Syksystä 2018 asti kehitystyötä on tehty osana Erityisesti Lukiossa -hanketta.

Toiminnan tavoitteena on luoda jaetun oppimisen kulttuuria matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin. Toiminta tarjoaa tutor-opiskelijoiden antamaa tukea lukio-opiskelijoille yksityisesti tai pienissä ryhmissä opiskelijalähtöisesti. Tuki voi olla kertaluontoista tai jatkuvaa ja voi keskittyä perusasioihin tai soveltaviin aiheisiin, jotka opiskelija itse määrittää. Aineenopettajat, opinto-ohjaajat ja erityisopettaja tekevät yhteistyötä LUMA-Tutor toiminnan kanssa, erityisesti tunnistaen tukitarpeita ja tuoden uusia opiskelijoita toiminnan piiriin.

LUMA-Tutor toiminta pyrkii tukemaan myös opiskelijoiden omaan kiinnostukseen pohjaavaa toimintaa, joka ei välttämättä suoraan liity opiskeluun lukion oppimäärän puitteissa. Ajatuksena on koota opiskelijoita ryhmiksi, jotka pyrkivät kohti yhteistä tavoitetta (teemaryhmät). Tällaisia tavoitteita voivat olla esimerkiksi ylioppilaskirjoituksiin panostamien, matemaattis-luonnontieteellisiin kilpailuihin valmistautuminen tai vaikka pyrkiminen tiettyyn jatko-opiskelupaikkaan. Puitteiden tarjoamisen lisäksi LUMA-Tutor toiminta pyrkii tuomaan teemaryhmille aiheiseen liittyvää sisältöä ja ohjausta.

Toiminnan tutor-opiskelijat ovat pääosin toisen vuositason opiskelijoita. Palkkioksi työstään heille myönnetään  kurssisuoritus ja he saavat myös tilaisuuden vahvistaa omaa osaamistaan opettaessaan muita. Varsinaisen tutoroinnin ohella tutorit osallistuvat toiminnan kehittämiseen ja sen mainonnan toteuttamiseen. Tutorit suunnittelevat ja toteuttavat myös aiheeseen liittyviä tapahtumia ja tempauksia. Toiminnan taustalla vaikuttavat kaksi aineopettajaa toimivat koordinaattoreina ohjaten tutorien työtä, mutta vastuu toiminnan pyörittämisestä ja kehittämisestä on tutoreilla itsellään. Kun tutorin pesti päättyy, kirjoitetaan hänelle todistus. Siinä kuvataan tutorin tekemää työtä ja erityisesti sen sosiaalista puolta. Näin tutori voi hyötyä osallistumisestaan esimerkiksi ensimmäisiä kesätyöpaikkoja hakiessa.

Tällä hetkellä LUMA-tutor toiminta keskittyy tuen tarjoamisen ohella tekemään toimintaa tutuksi ensimmäisen vuositason opiskelijoille ja luomaan uusia opiskelijakontakteja. Kehitystyö kohdistuu etenkin sähköisen varauskalenterin testaamiseen, asiakaskunnan kasvettua nopeasti kuluvana lukuvuonna. Kehitteillä on lisäksi sähköinen tehtäväpalvelu, jonka välityksellä tutorit voisivat tukea opiskelijoita etänä. LUMA-tutor toiminta neuvottelee myös mahdollisesta korkeakouluyhteistyöstä, erityisesti teemaryhmien toimintaan liittyen.

Lisätietoa toiminnasta voit kysyä:

Sakari Salo (sakari.salo@gradia.fi)

Seuraa meitä myös Instagramissa #lumatutor

Comments are closed.