Entistä enemmän yhteisöllisyyttä Puolalanmäkeen – huoltajat mukana pohtimassa nuoren jaksamista

Entistä enemmän yhteisöllisyyttä Puolalanmäkeen – huoltajat mukana pohtimassa nuoren jaksamista

Puolalanmäen lukiossa Turussa hyvinvoinnin pohtiminen on nostanut esiin kysymyksen, millaista toimintaa opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseksi kaivattaisiin juuri meillä. Tekemistä opiskelijoilla on paljon, ja lisäkursseille ei monella ole mahdollisuutta eikä voimia lähteä, vaikka kiinnostusta vielä olisikin. Näin ollen keväällä 2019 kysyimme hankkeen toimintona kaikilta opiskelijoilta mielipidettä siitä, mitä opiskelijat kaipaavat lukiolta, jotta heidän hyvinvointinsa paranisi. Vastauksia saatiin kaikkiaan 225 kappaletta, ja yhdeksi teemaksi, jota toivottiin enemmän, nousi yhteisöllisyyden lisääminen. Samanlaista toivetta nousi vanhempien puolesta, ja se valikoituikin lopulta lukiomme teemaksi Erityisesti lukiossa -hankkeen puitteissa.

Lukuvuodelle 2019 – 2020 meillä on suunniteltu viisi yhteisöllistä iltapäivää, jolloin koko koulun väki, niin opiskelijat kuin opettajat, kutsutaan viettämään aikaa vapaamuotoisesti yhdessä. Yhteisöllisistä iltapäivistä lisää tuonnempana, kun tiedämme, millaisen vastaanoton ne saavat. Tässä postauksessa kerromme lyhyesti ensimmäisestä lukuvuoden toiminnostamme, yhteisöllisestä vanhempainillasta, johon aloite puolestaan nousi vanhemmilta.

Yhteisölliseen vanhempainiltaan, joka keskittyi juuri opiskelijoiden hyvinvointiin, ilmoittautui n. 20 vanhempaa mukaan, ja ryhmä oli mielestämme juuri sopivan kokoinen keskustelulle ja jakamiselle. Lukion puolesta paikalla olivat apulaisrehtori, opinto-ohjaajat ja me Erityisesti lukiossa -hankkeen vetäjät eli Tanja ja Hanna. Etukäteen mietimme, syntyykö keskustelua ja saammeko vanhemmat osallistumaan niin kuin ajatuksemme oli. Tämä oli selvästi osallistavampi huoltajailta kuin ne, joita tavallisesti lukiossamme järjestetään. Uutta luodessa mielessä pyöri monia kysymyksiä, meitä opettajia jännitti!

Apulaisrehtori Jatta Paakkinen toivottaa huoltajat tervetulleiksi yhteisölliseen huoltajailtaan.

Tarjolla oli aluksi teetä ja pientä purtavaa, mikä sopi tunnelman keventämiseksi ja toiminnaksi, kun odoteltiin, että kaikki saapuvat paikalle. Lyhyen alustuksen jälkeen vanhemmat jaettiin pienryhmiin ja jokainen ryhmä sai pohdittavakseen samat kysymykset: mitkä ovat huoltajien päällimmäiset huolen aiheet koskien lukiolaisen hyvinvointia ja miltä näyttäisi täydellinen tulevaisuuden lukio heidän mielestään. Puolen tunnin pienryhmäkeskustelujen jälkeen (joissa paikalla olivat vain huoltajat) kokoonnuttiin vielä yhteen ja purettiin pienryhmissä syntyneet ajatukset ja ideat. Työskentelymuoto sopi hyvin huoltajailtaan, ja keskustelua heräsi niin pienryhmissä kuin yhteisestikin. Huoltajat saivat jakaa ajatuksiaan ja kuulla toisten vanhempien ajatuksia, mikä oli yksi illan päätavoitteista. Kysymyksiä heräsi esitettäväksi niin opoille kuin apulaisrehtorillekin, ja esille nousi konkreettisia lukion arkeen liittyviä asioita ja toisaalta syvempää huolta siitä, miten lukiolainen tänä päivänä opinnoissaan ja elämässään jaksaa.

Huoltajailta nosti selvästi esille huoltajien tarpeen saada vertaistukea, ja ilta osoittautui monella tapaa menestyksekkääksi. Tunnelma oli lämmin ja avoin. Nähtäväksi jää, milloin seuraava vastaava ilta järjestetään, mutta tarvetta jakamiselle on selvästi myös nuortensa parasta pohtivilla huoltajilla!

Kirjoittaja: Tanja Onduto, Puolalanmäen lukio

Comments are closed.