Browsed by
Kuukausi: lokakuu 2018

Englantilaisen koulun mentoriohjausmalli

Englantilaisen koulun mentoriohjausmalli

Tänä syksynä 2018 Englantilaisen koulun lukiossa otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön mentoriohjausmalli lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ohjauksessa. Ajatus mentoriohjausmallista syntyi, kun yksi englannin kielen opettajistamme vieraili Erasmus+ -projektin kautta espanjalaisessa, Colegio María Teresa -koulussa. Koulussa oli käytössä samankaltainen ohjelma, jossa opettajat toimivat pienryhmien ohjaajina ja tapasivat ryhmiään tai ryhmänsä opiskelijoita usein ja säännöllisesti. Tapaamisten kestot olivat lyhyitä ja niiden luonne epämuodollinen. Ohjelma nähtiin koulussa hyvin vahvasti osana koulutyötä ja koulutusta. Ohjaaminen tapahtui usein satunnaisesti, käytävillä ym. eikä se edellyttänyt suurta suunnittelutyötä….

Read More Read More

LUMA-Tutor toiminta Jyväskylän Lyseon lukiossa

LUMA-Tutor toiminta Jyväskylän Lyseon lukiossa

LUMA-tutor toimintaa aloitettiin kehittämään Jyväskylän Lyseon lukiossa syksyllä 2017. Syksystä 2018 asti kehitystyötä on tehty osana Erityisesti Lukiossa -hanketta. Toiminnan tavoitteena on luoda jaetun oppimisen kulttuuria matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin. Toiminta tarjoaa tutor-opiskelijoiden antamaa tukea lukio-opiskelijoille yksityisesti tai pienissä ryhmissä opiskelijalähtöisesti. Tuki voi olla kertaluontoista tai jatkuvaa ja voi keskittyä perusasioihin tai soveltaviin aiheisiin, jotka opiskelija itse määrittää. Aineenopettajat, opinto-ohjaajat ja erityisopettaja tekevät yhteistyötä LUMA-Tutor toiminnan kanssa, erityisesti tunnistaen tukitarpeita ja tuoden uusia opiskelijoita toiminnan piiriin. LUMA-Tutor toiminta pyrkii tukemaan myös opiskelijoiden…

Read More Read More