Browsed by
Kuukausi: syyskuu 2018

Erityisesti lukiossa: Hanke on alkanut

Erityisesti lukiossa: Hanke on alkanut

Lukion nykyiset tukitoimet eivät kata kasvavaa, monimuotoista tuen tarvetta. Tuen tarpeessa ovat uuden lukiolain perusteluissakin mainitut opiskelijat, joilla on esimerkiksi luki- ja kirjoitushäiriöstä tai hankalasta perhe- tai muusta elämäntilanteesta johtuvia oppimisvaikeuksia. Toisaalta tukea kaipaavat myös opiskelutaidoiltaan heikot opiskelijat, maahanmuuttajataustaiset opiskelijat tai opiskelijat, jotka ovat esimerkiksi jaksamisen rajaamisen vuoksi vaarassa uupua, kyynistyä tai omaksua kielteisen opiskeluasenteen. Lukioiden erityisopettajaresurssit koetaan usein myös riittämättömiksi. Erityisesti lukiossa: Ohjaus- ja tukitoimien kehittäminen lukiokoulutuksessa –hankkeessa pureudutaan ongelmaan kehittämällä erityisopettajien ja aineenopettajien, opinto-ohjaajien ja ryhmänohjaajien yhteistyötä ja luomalla…

Read More Read More