Lisätietoa hankkeesta

Lisätietoa hankkeesta

Erityisesti lukiossa -hankkeen tavoitteena on kehittää erityisopettajien, aineenopettajien, opinto-ohjaajien ja ryhmänohjaajien yhteistyönä lukioihin toimintamalleja, joilla lukiolaisia voidaan auttaa opintojen etenemiseen liittyvissä vaikeuksissa. Hankkessa kehitettävillä ja kokeiltavilla uudenlaisilla tukitoimilla lisätään lukiolaisten opiskeluhyvinvointia, edistetään jaksamista sekä ehkäistään koulu-uupumista. Tukea tarjotaan niille lukio-opiskelijoille, joiden opintojen sujuvaa etenemistä vaikeuttavat esimerkiksi oppimisen haasteet, heikot opiskelutaidot tai elämäntilanteesta johtuvat vaikeudet. Tukea tarvitsevat myös ne lukio-opiskelijat, jotka ovat vaarassa uupua, kyynistyä ja omaksua kielteisen opiskeluasenteen jaksamiseen liittyvien ongelmien vuoksi.

Hankkeen aikana kehitetään menetelmiä lukiolaisten tukitarpeiden varhaiseen havaitsemiseen ja haitallisten opiskelustrategioiden tunnistamiseen. Lisäksi projektin aikana kehitetään ja kokeillaan opettajien ja ohjaushenkilöstön yhteistyönä erilaisia uusia yksilöllisiä ja ryhmämuotoisia tuki- ja ohjausmalleja. Lukiolaiset osallistuvat projektiin ideoimalla, antamalla palautetta ja arvioimalla kehitettäviä malleja.

Tuloksena lukioissa tukea opinnoissaan tarvitsevat opiskelijat saavat ohjausta ja tukea entistä tehokkaammin ja aikaisemmassa vaiheessa. Lisäksi lukio-opettajien ja opinto-ohjaajien valmiudet tunnistaa tukitarpeita ja vastata niihin vahvistuvat.

Hankkeen toteuttajat:

● Turun kaupungin sivistystoimiala (Katedralskolan i Åbo, Kerttulin lukio, Luostarivuoren Lyseon lukio, Puolalanmäen lukio, Turun klassillinen lukio, Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio)
● The English School, Helsinki
● Espoon kaupungin sivistystoimi (Espoon yhteislyseon lukio, Pohjois-Tapiolan lukio, Leppävaaran lukio)
● Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia (Jyväskylän Lyseon lukio ja Schildtin lukio)
● Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue (Juankosken lukio, Kallaveden lukio, Kuopion klassillinen lukio, Kuopion Lyseon lukio, Kuopion taidelukio Lumit, Nilsiän lukio)

Hankkeen kesto: 17.5.2018 – 31.12.2020
Budjetti: 628 659 €
Hanketta rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä toteuttajaorganisaatiot.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Jaana Kilpinen (etunimi.sukunimi@turku.fi, puh. 050 428 3154)