Erityisesti lukiossa: Hanke on alkanut

Erityisesti lukiossa: Hanke on alkanut

Lukion nykyiset tukitoimet eivät kata kasvavaa, monimuotoista tuen tarvetta. Tuen tarpeessa ovat uuden lukiolain perusteluissakin mainitut opiskelijat, joilla on esimerkiksi luki- ja kirjoitushäiriöstä tai hankalasta perhe- tai muusta elämäntilanteesta johtuvia oppimisvaikeuksia. Toisaalta tukea kaipaavat myös opiskelutaidoiltaan heikot opiskelijat, maahanmuuttajataustaiset opiskelijat tai opiskelijat, jotka ovat esimerkiksi jaksamisen rajaamisen vuoksi vaarassa uupua, kyynistyä tai omaksua kielteisen opiskeluasenteen. Lukioiden erityisopettajaresurssit koetaan usein myös riittämättömiksi. Erityisesti lukiossa: Ohjaus- ja tukitoimien kehittäminen lukiokoulutuksessa –hankkeessa pureudutaan ongelmaan kehittämällä erityisopettajien ja aineenopettajien, opinto-ohjaajien ja ryhmänohjaajien yhteistyötä ja luomalla menetelmiä ja malleja, joiden avulla aineenopettajat, opinto-ohjaajat ja ryhmänohjaajat voivat nykyistä paremmin osallistua oppimisen tuen antamiseen.

Lukioihin tulee myös opiskelijoita, joilla ei ole yläkoulussa ollut suuria vaikeuksia opintojensa kanssa mutta jotka ovat saattaneet saada satunnaista tukiopetusta. Erityistä oppimisvaikeusdiagnoosia näillä opiskelijoilla ei ole, mutta lukiossa kuitenkin opintovaikeudet lisääntyvät huomattavasti ja alkavat varhain. Havainnot näiden opiskelijoiden tuen tarpeesta tulevat usein opiskelijan kannalta liian myöhään, ja tukitoimien käynnistäminen viivästyy esimerkiksi ensimmäisen vuosikurssin kevätlukukaudelle. Erityisesti lukiossa -hankkeessa luodaan malleja ja menetelmiä jolla aineenopettajat, opinto-ohjaajat ja ryhmänohjaajat pystyvät nykyistä paremmin tunnistamaan tuen tarpeen varhain ja vastaamaan nopeasti etenkin lukiossa ensi kertaa opintovaikeuksiin törmäävien opiskelijoiden tarpeisiin. Hanke tarjoaa myös ratkaisuja uuden lukiolain oppimisen tukea koskeviin haasteisiin sekä mahdollistaa tuen tarpeen arvioinnin opintojen alun lisäksi säännöllisesti opintojen edetessä.

Erityisesti lukiossa -hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanke alkoi 17.5.2018 ja se päättyy 31.7.2020. Hankkeen toteuttajaorganisaatiot ovat seuraavat:

  • Turun kaupungin sivistystoimiala (kaikki Turun päivälukiot)
  • Helsingin englantilainen koulu
  • Espoon kaupungin sivistystoimi (Espoon yhteislyseon lukio, Pohjois-Tapiolan lukio, Leppävaaran lukio)
  • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia (Jyväskylän Lyseon lukio, Schildtin lukio)
  • Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue (kaikki Kuopion lukiot)
Comments are closed.