Posts by admin

Monet tavat ohjata

Monet tavat ohjata

Mitä: Opiskelijat tarvitsevat ohjausta työpaikalla ja sitä on mahdollisuus antaa monin tavoin: yksi tapa on, että koko ryhmä on suorittamassa...

Yhteinen perusta, yksilölliset polut

Yhteinen perusta, yksilölliset polut

Mitä: Mallissa opiskelijat opiskelevat ensimmäisenä vuonna yhteisesti perus- ja valmistustyöt (45 osp), jonka jälkeen he valitsevat erikoistumislinjansa. Näiden  opintojen lisäksi...

Työelämän taituripolut

Työelämän taituripolut

Mitä: Oppilaitos laatii yhdessä yritysten kanssa opintopolun, jossa huomioidaan yritysten työtehtävät, jotka tukevat tutkinnon osien suorittamista. Opintopolkua kutsutaan Taituripoluksi, jonka...

Työsuhteella osaamispisteitä

Työsuhteella osaamispisteitä

Mitä: Opiskelija tekee töitä erimittaisissa työsuhteissa ja kartoittaa samalla osaamispisteitä. Opiskelija valmistuu oman osaamisen kehittymisen mukaan yksilöllisesti, erimittaiset, itsehankitut sijaisuudet/työsuhteet...

Työelämätutor

Työelämätutor

Mitä: Työelämätutor-koulutuksessa koulutetaan opiskelijoita eri ammattialoilta antamaan vertaistukea kanssaopiskelijoilleen työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen liittyen. Koulutuksessa he saavat eväitä mm. ongelmien tunnistamiseen,...

Opettajasta on moneksi -muistilista

Opettajasta on moneksi -muistilista

Mitä: Tehtäväluettelo, jonka avulla opettaja muistaa monet roolinsa ja tehtävänsä käydessään työpaikoilla. Opiskelijat tarvitsevat ohjausta työpaikoille, samoin työpaikkaohjaajat. Työpaikkakäyntien yhteydessä...

Valmiina työpaikalla järjestettävään koulutukseen

Valmiina työpaikalla järjestettävään koulutukseen

Mitä: Valmentautumismalli työpaikalla järjestettävään koulutukseen. Mallin avulla voidaan varmistaa, että opiskelija saa tutkinnon osan/-t suoritettua ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Malli sisältää: opiskelijoiden...

Työpaikka tutuksi ja opiskelijalle sopiva paikka

Työpaikka tutuksi ja opiskelijalle sopiva paikka

Mitä: Lomake, jonka avulla opettaja ja/tai opiskelija kuvaa yrityksen ja siellä suoritettavat opinnot. Tiedoista kertyy yritysrekisteri, joka palvelee niin opiskelijoita...

Suojattu: Ohjeet Tiimivastaavakorttien käyttöön

Suojattu: Ohjeet Tiimivastaavakorttien käyttöön

Otetta ei näytetä, koska artikkeli on suojattu.

Mitä on opiskeluhyvinvointi?

Mitä on opiskeluhyvinvointi?

Opiskeluhyvinvointi-video on tehty Opetushallituksen rahoittamassa Opiskelijahuoltolain toimeenpanon tuki -hankkeessa. Hankkeen toteutettavien toimenpiteiden tavoitteena oli opiskelijoiden hyvinvointia edistävien opiskeluhuollon toimintamallien ja...

1 2 3 4 28