Työelämän taituripolut

Mitä: Oppilaitos laatii yhdessä yritysten kanssa opintopolun, jossa huomioidaan yritysten työtehtävät, jotka tukevat tutkinnon osien suorittamista. Opintopolkua kutsutaan Taituripoluksi, jonka suorittamalla opiskelijat voivat parantaa työllistymistään juuri ko. yritykseen tuotantotehtäviin. Taituripolulle valitut yritykset tarjoavat työssäoppimisen lisäksi kaikille opiskelijoille yhteisiä lähiopetuspäiviä. Ohjelma voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Opiskelijat tutustutetaan taituripolkuihin ja taituriyrityksiin ennen varsinaista hakeutumista koulutusohjelmaan taituri-infon ja yritysvierailujen kautta

Testattu pakkausteollisuuden, kone- ja tuotantotekniikan, muovi- ja kumitekniikan sekä prosessiteollisuuden opiskelijoilla. Lisäksi visualisoinnissa ovat mukana olleet media-alan opiskelijat

Yhteystiedot: Sirkka-Helena Ilveskoski ja Heli Lampinen, etumini.sukunimi@tampere.fi

Lataa taiturilehtinen