Posts by admin

Elämänhallintakurssin materiaalipaketti

Elämänhallintakurssin materiaalipaketti

Elämänhallintakurssin aineisto sisältää yksilö- ja ryhmätehtäviä nuorten elämänhallinnallisten taitojen kehittämiseen. Se on suunnattu ammatillisen perus- ja lisäopetuksen opettajille ja ohjaajille...

Pidä huolta -teemavuosi tukemassa opiskelijan itseohjautuvuutta ja hyvinvointia

Pidä huolta -teemavuosi tukemassa opiskelijan itseohjautuvuutta ja hyvinvointia

Salon seudun ammattiopistossa valitaan joka lukuvuosi yhteinen teema, joka näkyy kaikessa oppilaitoksen toiminnassa. Lukuvuoden 2013-2014 teema on opiskelijahuollon edustajien ehdotuksesta...

1 26 27 28