Valmiina työpaikalla järjestettävään koulutukseen

Valmiina työpaikalla järjestettävään koulutukseen

Mitä: Valmentautumismalli työpaikalla järjestettävään koulutukseen. Mallin avulla voidaan varmistaa, että opiskelija saa tutkinnon osan/-t suoritettua ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Malli sisältää: opiskelijoiden...

TEO -malli (TEO = TyöElämäOppiminen)

TEO -malli (TEO = TyöElämäOppiminen)

Mallissa opiskelijat tutustuvat tuleviin työtehtäviin ja työympäristöön työelämäoppimisjakson avulla. Jakson kesto on 2 erillistä viikkoa sisältyen tutkinnon osan opiskeluun ennen...

Boweria hiusalan blogista!

Boweria hiusalan blogista!

Opiskelija pystyy opiskelemaan hiusalan opintoja, missä ja milloin haluat. Opiskelijan tietämys oppisopimukseen liittyen lisääntyy. Blogista löytyy kaikki mitä tarvitsee tietää...

Työelämä tutuksi – draamallinen integraatio

Työelämä tutuksi – draamallinen integraatio

Opiskelijat tutustuvat päiväkodin työssäoppimisympäristöön näytelmäprojektin avulla. Draamallinen työympäristöön tutustuminen syventää luonnollisella tavalla ammatillisten ja yhteisten aineiden opettajien yhteistyötä ja opetuksen...

Työhönvalmennus

Työhönvalmennus

Työhönvalmennus sopii erityisesti niille erityisopiskelijoille, joilla on vaikeuksia löytää työssäoppimispaikkaa tai joiden työllistymisestä on huoli. Tavoitteena on tehostetun ohjauksen kautta...

Huippuu mulla on töitä!

Huippuu mulla on töitä!

Huippuu mulla on töitä! » Huippuu mulla on töitä! -materiaali on työväline opiskelijalle työssäoppimiseen valmistautumiseen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen itsearviointiin....

Työssäoppimisen virikeohjelma

Työssäoppimisen virikeohjelma

Työssäoppimisen virikeohjelma on tarkoitettu kaikille omaa ammatinvalintaansa miettiville tai heitä ohjaaville materiaaliksi. Siitä on runsaasti hyötyö myös niille, jotka kaipaavat...

Työpaikkaohjaajalle mappi

Työpaikkaohjaajalle mappi

Työpaikkaohjaajalle mappi » Tämä uudelle työpaikkaohjaajalle Laakeri-hankkeen toimesta laadittu materiaalipaketti on koottu useista 2000-luvun lopussa tuotetuista työpaikkaohjaajille suunnatuista ohjaus- ja...

www.LAAKERI.info − työelämäyhteistyö sujuvaksi -lehti

www.LAAKERI.info − työelämäyhteistyö sujuvaksi -lehti

www.LAAKERI.info − työelämäyhteistyö sujuvaksi » Laakeri-hankkeen loppujulkaisun tarkoituksena on innostaa työpaikkaohjaajia ja opettajia tiiviiseen yhteistyöhön unohtamatta työnantajan ja opiskelijan näkökulmaa...

Ryhdikästä työssäoppimista – lisäpalikka uuden opettajan työkalupakkiin

Ryhdikästä työssäoppimista – lisäpalikka uuden opettajan työkalupakkiin

Oppilaitoksen työelämäyhteistyön laatua ja tuloksellisuutta parantava tukipaketti, joka sisältää sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen eri vaiheiden ja toimintatapojen kuvauksen eri toimijoiden...

1 2 3