Posts by admin

Opas nuorelle työllistymisen ja arjen tueksi

Opas nuorelle työllistymisen ja arjen tueksi

Opas nuorelle työllistymisen ja arjen tueksi »

Opas työnantajille osatyökykyisen nuoren työllistämiseen

Opas työnantajille osatyökykyisen nuoren työllistämiseen

Opas työnantajille osatyökykyisen nuoren työllistämiseen »

Tiimivastaavapakka

Tiimivastaavapakka

Tiimivastaavapakan korttien avulla voi kehittää itseään tiimin vetäjänä. Kortit antavat myös potkua yhteiseen keskusteluun tiimin vetämisen haasteista. Kortit sopivat parhaiten...

Työvaltainen opiskelija Wilmassa

Työvaltainen opiskelija Wilmassa

Sähköinen lomakepohja Wilmassa työvaltaisten ohjausprosessin dokumentointiin Tehosta resurssien käyttöä – dokumentoi tutkinnon osan työvaltaisen toteutuksen ohjaus Wilmaan! Ohjauksessa tarvittava tieto...

YKSILÖLLINEN OPINTOPOLKU VISUAALISESTI

YKSILÖLLINEN OPINTOPOLKU VISUAALISESTI

Kertavilkaisulla opintopolut selväksi! Yksilöllisten opintopolkujen visuaalinen esittäminen helpottaa ohjausta, kun tieto on saatavilla havainnollisessa muodossa on väline kokonaisuuden hahmottamiseen ja...

VALITSE VIISAASTI – uusi tapa esittää OPS

VALITSE VIISAASTI – uusi tapa esittää OPS

Valitse viisaasti on visuaalinen tapa esittää ammatillisen koulutuksen eri alojen opetussuunnitelmat. Visualisoitu opetussuunnitelma helpottaa opiskelijaksi aikovan alanvalintaa ja vähentää näin...

Jatkosuunnitelma opiskelijoille

Jatkosuunnitelma opiskelijoille

Opiskelijan jatko- ja työllistymissuunnitelma sisältää kaikki ne toimet joita tehdään opiskelijan kanssa opintojen aikana liittyen opiskelijan jatkosijoittumiseen opintojen päättyessä. Kuvaus...

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan lähtötason testistö!

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan lähtötason testistö!

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan lähtötason testistö on systemaattinen ja yhtenäinen testipatteristo helpottamaan ammatillisten eryisoppilaitosten opiskelijavalintaa. Testin avulla saadaan tietoa hakijoiden...

PONNAHDUS oppimaan

PONNAHDUS oppimaan

Ponnahdus tarkoittaa kahden ammatillisen oppilaitoksen välillä tapahtuvia toimia, joiden tarkoituksena on tukea opiskelijan opintoja. Ammatillinen oppilaitos antaa pedagogisia ja moniammatillisia...

Opiskelijasta työntekijäksi!

Opiskelijasta työntekijäksi!

Työvalmentaja toimii koordinaattorina ammattioppilaitoksen, opiskelijan, työelämän ja TE-keskuksen välillä. Työvalmennus on yksilöohjausta ja kannustusta erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle työssäoppimisjaksojen toteutukseen...

1 2 3 4 5 28