Joustavasti työelämään

Joustavasti työelämään

Valmentavan ja kuntouttavan opetuksen opintoihin kuuluu työelämään tutustumista. Joillekin opiskelijoille tämän työelämään tutustuminen on haastavaa, varsinkin jos täytyy mennä yksin...

Erityistuen tarpeessa olevien opiskelijoiden ohjaaminen työelämään

Erityistuen tarpeessa olevien opiskelijoiden ohjaaminen työelämään

Alla on esitelty kaksi toimintamallia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamisesta työelämään. Toimintamallit ovat Turun ammatti-instituutista ja Salon seudun ammattiopistosta.  ...

Oppisopimuspaikkoja nuorille julkiselta sektorilta hollantilaisittain

Oppisopimuspaikkoja nuorille julkiselta sektorilta hollantilaisittain

Ideana on organisoida nuorille työnhakijoille oppisopimustyöpaikkoja kaupungin eri hallintokunnista kartoittava palvelu. Palvelun tavoitteena on etsiä oppisopimuspaikat ja niihin sopivat nuoret...

Huippuu mulla on töitä!

Huippuu mulla on töitä!

Huippuu mulla on töitä! » Huippuu mulla on töitä! -materiaali on työväline opiskelijalle työssäoppimiseen valmistautumiseen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen itsearviointiin....

Työssäoppimisen virikeohjelma

Työssäoppimisen virikeohjelma

Työssäoppimisen virikeohjelma on tarkoitettu kaikille omaa ammatinvalintaansa miettiville tai heitä ohjaaville materiaaliksi. Siitä on runsaasti hyötyö myös niille, jotka kaipaavat...

Työpaikkaohjaajalle mappi

Työpaikkaohjaajalle mappi

Työpaikkaohjaajalle mappi » Tämä uudelle työpaikkaohjaajalle Laakeri-hankkeen toimesta laadittu materiaalipaketti on koottu useista 2000-luvun lopussa tuotetuista työpaikkaohjaajille suunnatuista ohjaus- ja...

www.LAAKERI.info − työelämäyhteistyö sujuvaksi -lehti

www.LAAKERI.info − työelämäyhteistyö sujuvaksi -lehti

www.LAAKERI.info − työelämäyhteistyö sujuvaksi » Laakeri-hankkeen loppujulkaisun tarkoituksena on innostaa työpaikkaohjaajia ja opettajia tiiviiseen yhteistyöhön unohtamatta työnantajan ja opiskelijan näkökulmaa...

Tuetusti työtä kohti!

Tuetusti työtä kohti!

suunnitelmallinen työelämäjakso ammatinvalinnan ja urapolun tukena, malli ammatillisille oppilaitoksille Tukimateriaali laadukkaaseen prosessinohjaukseen opettajalle, sisältäen ammatinvalinnan ohjauksen, työelämässä tapahtuvan oppimisen ja...

Eväspaketti työssäoppimisen ohjaukseen

Eväspaketti työssäoppimisen ohjaukseen

Salon seudun ammattiopistossa on tuotettu Valmis-hankkeessa myös työssäoppimisen ohjaukseen tarkoitettu materiaalipaketti. Opiskelijalle tarkoitettu materiaalipaketti antaa ohjeita niin työssäoppimispaikan hakuun kuin...

Työelämävalmennus – kannattava panostus opiskelijan työllistymiseen

Työelämävalmennus – kannattava panostus opiskelijan työllistymiseen

Työelämävalmentaja toimii toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden tukena työssäoppimispaikoilla tai työelämässä. Valmentajan työelämätuntemuksen ja yhteistyöverkostojen kautta opiskelijalle löytyy paikka, jossa...

1 2 3 4