Työssäoppimisen monityönantajamalli

Työssäoppimisen monityönantajamalli

Mitä: Kahden-kolmen yrityksen kanssa tehdään sopimus työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta. Yritykset tarjoavat joustavasti opiskelijalle mahdollisuuden työssäoppimiseen sen mukaisesti kun opintojen kannalta...

Joustavasti osaaminen haltuun

Joustavasti osaaminen haltuun

Mitä: Yhteiset tutkinnon osat integroidaan ammatillisiin työpaikalla opittaviin tutkinnon osiin määrittelemällä ne työtehtävät, joita tekemällä osaaminen hankitaan. Jos keskeistä sisältöä...

Opettajan monet roolit 1.1.2018 alkaen

Opettajan monet roolit 1.1.2018 alkaen

Opettajan monet roolit 1.1.2018 alkaen -materiaali muistuttaa opettajia eri rooleista, joita heillä on tehdessään työelämäyhteistyötä. Lataa esite tästä>>

Uusi ammatillinen koulutus 2018

Uusi ammatillinen koulutus 2018

Uusi ammatillinen koulutus 2018 -materiaali on suunnattu työelämän edustajille. Esitteessä on kuvattu keskeiset ammatillisen koulutuksen muutokset työelämän näkökulmasta. Tarkoitus on,...

Matematiikkaa ja luonnontieteitä työelämässä

Matematiikkaa ja luonnontieteitä työelämässä

Mitä: Luotu aineisto, joka tukee matemaattis-luonnontieteellisten osaamissisältöjen oppimista aidoissa työelämän tilanteissa ja toimintaympäristöissä. Aineisto / työkalu on luotu sekä otettu...

Työanalyysi

Työanalyysi

Työanalyysin tavoitteena on löytää mitä tutkinnon osia työpaikalla voidaan suorittaa. Kerättyjen työanalyysien avulla opiskelijat ja opetus- ja ohjaushenkilökunta löytävät helposti...

Polku laajempaan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen rakennusalalla

Polku laajempaan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen rakennusalalla

Malli siitä, miten opiskelija voi suorittaa opinnot työvaltaisesti. Työorientoituneille opiskelijoille opintojen suorittaminen työpaikalla on mielekkäämpää ja hän voi myös nopeuttaa...

Mestari-kisälli-oppipoika -malli

Mestari-kisälli-oppipoika -malli

Oppilaitoksen ja Mayerin yhteinen yhteistyökumppanuus, jossa opiskelija saa työskennellä kahden kuukauden ajan polttoleikkauskoneella. Opiskelija vaihtuu kuukauden välein, jolloin aikaisemmin tullut...

TEO -malli (TEO = TyöElämäOppiminen)

TEO -malli (TEO = TyöElämäOppiminen)

Mallissa opiskelijat tutustuvat tuleviin työtehtäviin ja työympäristöön työelämäoppimisjakson avulla. Jakson kesto on 2 erillistä viikkoa sisältyen tutkinnon osan opiskeluun ennen...

Äidinkielen pakollisten opintojen opso-toimintamalli

Äidinkielen pakollisten opintojen opso-toimintamalli

Mallin tavoitteena on sekä opettajan että opiskelijan ajankäytön tehostaminen ja se, että opiskelu ei ole sidoksissa paikkaan, vaan tapahtuu mahdollisimman...

1 2 3