Tutkinto työtä tehden Hollannin malliin

Tutkinto työtä tehden Hollannin malliin

Nuoret, jotka ovat vaarassa keskeyttää ammatilliset opintonsa, tekevät vuoden ajan sairaalassa laitos- ja keittiöapulaisen töitä (3,5 päivää/vko) ja suorittavat ammatillisia...

Työssäoppimisen toteutusmalli 4+1

Työssäoppimisen toteutusmalli 4+1

Keinona parantaa aikuisten maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa koulutuksessa opiskelevien työelämätaitoja yhdistettiin heti opintojen alussa oppilaitoksessa tapahtuva opiskelu työssäoppimiseen.  4+1 -toteutusmallin...

Ammatillisen kasvun portfolio

Ammatillisen kasvun portfolio

Ohjausmateriaali työpajanuoren tavoitteelliseen ja tuettuun urasuunnitteluun – tutustu, kokeile ja muokkaa!Lisätietoja: Hannele Norkooli, Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala / nuorisopalvelut (etunimi.sukunimi@turku.fi) Lataa Ammatillisen...

Toimintamalli erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseen työelämään

Toimintamalli erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseen työelämään

Materiaali erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseen työelämään hotelli-, ravintola- ja catering alalla.  Materiaali on muokattu osin Huippuu – mulla on...

Homma hanskaan / Nuotti − Nuorten työllistymistä tukevien palvelujen kehittämisprojekti

Homma hanskaan / Nuotti − Nuorten työllistymistä tukevien palvelujen kehittämisprojekti

Yksilöohjauksen materiaalipakki on suunniteltu, kehitelty ja pilotoitu NUOTTI -nuorten työllistymistä tukevien palvelujen kehittämisprojektissa vuosina 2010–2012. Projektin tavoitteena on ollut erilaisin...

Työnhaku tutuksi -nettisivusto

Työnhaku tutuksi -nettisivusto

Työnhaku tutuksi -materiaalipaketti on koottu erityisesti lukiolaisille ja heitä ohjaavia tahoja varten, kun omia jatkokoulutushaaveita mietitään ja työelämätaitoja vielä harjoitellaan....

Oppaat osatyökykyisen nuoren työllistämiseen

Oppaat osatyökykyisen nuoren työllistämiseen

Opas työnantajille osatyökykyisen nuoren työllistämiseen: Lataa  opas »   Opas nuorelle työllistymisen ja arjen tueksi: Lataa opas »

Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

Työhön!-selkomateriaali on tuotettu oppimateriaaliksi opiskelijoille, joiden on vaikea poimia tavallisesta oppimateriaalista tärkeät asiat tekstin vaikeaselkoisuuden vuoksi. Julkaisun kieli on hyvin...

Työelämän pelikäsi – työnhaun oppikirja toiselta asteelta valmistuville

Työelämän pelikäsi – työnhaun oppikirja toiselta asteelta valmistuville

Opas on tarkoitettu opettajien ja ohjaavien tahojen käyttöön niin, että opiskelija itse pääsee tekemään tehtäviä, jotka auttavat miettimään tulevaa työllistymistä....

Yrittäjät yrittäjyydestä kiinnostuneiden tukena

Yrittäjät yrittäjyydestä kiinnostuneiden tukena

Tässä hankkeen saksalaisilta kumppaneilta saadussa mallisaa opintojensa päättövaiheessa oleville, yrittäjyydestä innostuneille opiskelijoille järjestetään lähes vuoden kestävä koulutus aiheeseen liittyen. Koulutuksen...

1 2 3 4