Työelämävalmennus – kannattava panostus opiskelijan työllistymiseen

tpt_oppimisen_tukeminenTyöelämävalmentaja toimii toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden tukena työssäoppimispaikoilla tai työelämässä. Valmentajan työelämätuntemuksen ja yhteistyöverkostojen kautta opiskelijalle löytyy paikka, jossa hän pääsee osoittamaan osaamisensa työelämässä ja samalla löydetään hänelle soveltuvia, räätälöityjä työtehtäviä.

Opintojen keskeyttämisen kannalta työssäoppimisjakso on usein kriittistä aikaa, eivätkä ohjaavan opettajan resurssit riitä yksilöohjauksen kaltaiseen tukeen. Opiskelijan rinnalla kulkeva työelämävalmentaja varmistaa, että opiskelija suorittaa jakson onnistuneesti loppuun ja saa tutkintonsa suoritettua. Samalla ohjaava opettaja ja työpaikkaohjaaja saavat tukea ohjaustyöhön työssäoppimisjaksojen haasteissa. Työelämävalmennus on taloudellisesti kannattavaa: valmentaja on tuonut oppilaitokselle omien palkkakustannuksiensa verran tuloja jo autettuaan neljä opiskelijaa saattamaan opintonsa loppuun.

Lataa Työelämävalmennusprosessi »

Lisätietoja:
Liisi Mattila (etunimi.sukunimi@turku.fi, p. 040 128 3702)