Oppisopimuspaikkoja nuorille julkiselta sektorilta hollantilaisittain

tyollistymisen_tukeminenIdeana on organisoida nuorille työnhakijoille oppisopimustyöpaikkoja kaupungin eri hallintokunnista kartoittava palvelu. Palvelun tavoitteena on etsiä oppisopimuspaikat ja niihin sopivat nuoret työntekijät sekä toimia oppisopimusopiskelijan työnantajana asianmukaisine velvollisuuksineen. Lisäksi palvelun tarjoava taho ottaa vastuulleen tietopuolisen koulutuksen järjestämisen oppisopimusopiskelijoille, opiskelijoiden työpaikkakouluttajien perehdyttämisen tehtäväänsä sekä eri osapuolten yhteistyön koordinoinnin.

Toimintaa kehitetään ja kokeillaan Huippu-hankkeen kv-kumppanin GOA Publiek -hankkeessa Hollannin Groningenissa.

Katso Kv-tapaamisen tulokset »
Groningen, Hollanti 11.–14.1.2012

Lisätietoja:
Jaana Kilpinen, Turun kaupungin sivistystoimiala
etunimi.sukunimi@turku.fi